Naturvetenskap och teknik

Utveckla din undervisning tillsammans med dina kollegor genom kompetensutveckling i didaktik i naturvetenskap och teknik. Insatsen organiseras av rektor och genomförs lokalt på skolan.

Därför ska du delta

  • Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor.
  • Sätt ditt eget lärande i fokus.
  • Prova aktiviteter direkt i din undervisning.

Det här får du

Kompetensutveckling i didaktik i naturvetenskap och teknik.

För vem

Lärare som undervisar i naturvetenskap och teknik i grundskola och gymnasieskola.

Hur

Genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på Lärportalen.

Läs mer om modellen på Lärportalen

Var

Kompetensutvecklingen sker lokalt på skolan och är tätt knuten till ordinarie arbete.

Så går det till

Insatsen genomförs på arbetstid, hur ofta och när man ses för kollegiala träffar bestämmer rektor tillsammans med lärare. Rektor och huvudman ansvarar för att skapa organisatoriska förutsättningar för insatsen.

Kompetensutvecklingsmodellen bygger på att du och dina kollegor med stöd av en handledare diskuterar undervisningssituationer och didaktiska frågor utifrån innehållet på Lärportalen. Ni diskuterar innehållet, planerar lektionsaktiviteter och testar sedan dem i undervisningen.

Handledarutbildning 2016/17

Handledarutbildning för dig som undervisar i naturvetenskap och teknik i grund- eller gymnasieskola. Syftet är att utveckla förmågan att handleda lärargrupper som arbetar med modulerna på Lärportalen. Läsåret 2016/17 hålls utbildningen på sex orter.

Utbildningen är kostnadsfri och inkluderar lunch och kaffe. Observera att Skolverket inte ersätter några kostnader för resor till och från utbildningstillfällena.

Lärportalen 

På Lärportalen hittar du material för kompetensutveckling och kollegialt lärande i didaktik i naturvetenskap och teknik. Materialet presenteras i moduler och är indelat efter skolform och årskurs. 

Besök Lärportalen

Nationella Skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Kunskaper och värden.

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2017-01-09