Naturvetenskap och teknik

Utveckla din undervisning tillsammans med dina kollegor genom kompetensutveckling i didaktik i naturvetenskap och teknik. Insatsen organiseras av rektor och genomförs lokalt på skolan.

Därför ska du delta

  • Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor.
  • Sätt ditt eget lärande i fokus.
  • Prova aktiviteter direkt i din undervisning.

Det här får du

Kompetensutveckling i didaktik i naturvetenskap och teknik.

För vem

Lärare som undervisar i naturvetenskap och teknik i grundskola och gymnasieskola.

Hur

Genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på Lärportalen för naturvetenskap och teknik.

Var

Kompetensutvecklingen sker lokalt på skolan och är tätt knuten till ordinarie arbete.

Så går det till

Insatsen genomförs på arbetstid, hur ofta och när man ses för kollegiala träffar bestämmer rektor tillsammans med lärare. Rektor och huvudman ansvarar för att skapa organisatoriska förutsättningar för insatsen.

Kompetensutvecklingsmodellen bygger på att du och dina kollegor med stöd av en handledare diskuterar undervisningssituationer och didaktiska frågor utifrån innehållet på lärportalen för naturvetenskap och teknik. Ni diskuterar innehållet, planerar lektionsaktiviteter och testar sedan dem i undervisningen.

Handledarutbildning 2016/17

Handledarutbildning för dig som undervisar i naturvetenskap och teknik i grund- eller gymnasieskola. Syftet är att utveckla förmågan att handleda lärargrupper som arbetar med modulerna på lärportalen för naturvetenskap och teknik.

Läsåret 2016/17 hålls utbildningen på sex orter. I ditt antagningsbesked finns information om vilken ort du är antagen till.

Utbildningen är kostnadsfri och inkluderar lunch och kaffe. Observera att Skolverket inte ersätter några kostnader för resor till och från utbildningstillfällena.

Byte av lärare som antagits till handledarutbildning

Om ni behöver byta den lärare som antagits till handledarutbildningen med annan lärare så behöver huvudmannen avanmäla den antagna läraren och samtidigt göra en ny anmälan. För att få behålla utbildningsplatsen måste bytet ha godkänts av Skolverket före det andra utbildningstillfället.

Byte av lärare som antagits till handledarutbildning

Lärportalen för naturvetenskap och teknik

På Lärportalen för naturvetenskap och teknik hittar du material för kompetensutveckling och kollegialt lärande i didaktik i naturvetenskap och teknik. Materialet presenteras i moduler och är indelat efter skolform och årskurs. På lärportalen kan du läsa mer om hur arbetet med moduler fungerar.

Lärportalen

Senast granskad: 2016-04-18