Naturvetenskap och teknik

Utveckla din undervisning tillsammans med dina kollegor genom kompetensutveckling i didaktik i naturvetenskap och teknik. Insatsen organiseras av rektor och genomförs lokalt på skolan.

Därför ska du delta

  • Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor.
  • Sätt ditt eget lärande i fokus.
  • Prova aktiviteter direkt i din undervisning.

Det här får du

Kompetensutveckling i didaktik i naturvetenskap och teknik.

För vem

Lärare som undervisar i naturvetenskap och teknik i grundskola och gymnasieskola.

Hur

Genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på lärportalen för naturvetenskap och teknik.

Var

Kompetensutvecklingen sker lokalt på skolan och är tätt knuten till ordinarie arbete.

Så går det till

Insatsen genomförs på arbetstid, hur ofta och när man ses för kollegiala träffar bestämmer rektor tillsammans med lärare. Rektor och huvudman ansvarar för att skapa organisatoriska förutsättningar för insatsen.

Kompetensutvecklingsmodellen bygger på att du och dina kollegor med stöd av en handledare diskuterar undervisningssituationer och didaktiska frågor utifrån innehållet på lärportalen för naturvetenskap och teknik. Ni diskuterar innehållet, planerar lektionsaktiviteter och testar sedan dem i undervisningen.

Handledarutbildning 2016/17

Handledarutbildning för dig som undervisar i naturvetenskap och teknik i grund- eller gymnasieskola. Syftet är att utveckla förmågan att handleda lärargrupper som arbetar med modulerna på lärportalen för naturvetenskap och teknik.

Läsåret 2016/17 hålls utbildningen på sex orter. I ditt antagningsbesked finns information om vilken ort du är antagen till.

Datum och program för utbildningstillfälle 1

Arlanda (Högskolan Kristianstad) 26-27 maj 2016
Högskolan i Borås 1-2 juni 2016
Jönköping University 23-24 maj 2016
Luleå tekniska universitet 26-27 maj 2016
Malmö Högskola 30-31 maj 2016
Stockholms universitet 13-14 juni 2016

Stockholm handledarutbildning 13 juni (82 kB)

Malmö handledarutbildning 30 maj (82 kB)

Luleå handledarutbildning 26 maj (63 kB)

Jönköping handledarutbildning 23 maj (66 kB)

Borås handledarutbildning 1 juni (66 kB)

Arlanda handledarutbildning 26 maj (66 kB)

Utbildningen är kostnadsfri och inkluderar lunch och kaffe. Observera att Skolverket inte ersätter några kostnader för resor till och från utbildningstillfällena.

Datum för utbildningstillfälle 2

Arlanda (Högskolan Kristianstad) 17-18 oktober 2016
Högskolan i Borås 6-7 oktober 2016
Jönköping University 13-14 september 2016
Luleå tekniska universitet 19-20 september 2016
Malmö Högskola 14-15 september 2016
Stockholms universitet 26-27 september 2016

Utbildningen är kostnadsfri och inkluderar lunch och kaffe. Observera att Skolverket inte ersätter några kostnader för resor till och från utbildningstillfällena.

Datum för utbildningstillfälle 3

Arlanda (Högskolan Kristianstad) 13-14 februari 2017
Högskolan i Borås 8-9 februari 2017
Jönköping University 18-19 januari 2017
Luleå tekniska universitet 16-17 november 2016
Malmö Högskola 29-30 november 2016
Stockholms universitet 5 december 2016, 6 februari 2017

Utbildningen är kostnadsfri och inkluderar lunch och kaffe. Observera att Skolverket inte ersätter några kostnader för resor till och från utbildningstillfällena.

Datum för utbildningstillfälle 4

Arlanda (Högskolan Kristianstad) 2-3 maj 2017
Högskolan i Borås 25-26 april 2017
Jönköping University 24-25 april 2017
Luleå tekniska universitet 27-28 april 2017
Malmö Högskola 4-5 maj 2017
Stockholms universitet 25-26 april 2017

Utbildningen är kostnadsfri och inkluderar lunch och kaffe. Observera att Skolverket inte ersätter några kostnader för resor till och från utbildningstillfällena.

Byte av lärare som antagits till handledarutbildning

Om ni behöver byta den lärare som antagits till handledarutbildningen med annan lärare så behöver huvudmannen avanmäla den antagna läraren och samtidigt göra en ny anmälan. För att få behålla utbildningsplatsen måste bytet ha godkänts av Skolverket före det andra utbildningstillfället.

Byte av lärare som antagits till handledarutbildning

Lärportalen för naturvetenskap och teknik

Vid terminsstart ht 2016 lanseras lärportalen för naturvetenskap och teknik och du får då tillgång till materialet. Materialet kommer att vara indelat i moduler efter skolform. Till lanseringen kommer det att finnas moduler för samtliga årskurser i grundskolan och för gymnasieskolan. Moduler som finns vid lansering:

Utveckla elevernas förmågor i naturvetenskap

Modul för grundskola årskurs 1-3

Modulen syftar till att ge lärare möjlighet att reflektera över sin undervisning när det gäller att utveckla elevernas förmågor i de naturvetenskapliga ämnena. Ett stort fokus i modulen är elevernas språk- och kunskapsutveckling.

Vilka samtal och undersökningar är lämpliga att göra med elever i skolans tidigare åldrar? På vilka sätt kan eleverna dokumentera sina undersökningar då eleverna inte hunnit utveckla ett skriftspråk? På vilka sätt kan eleven närma sig och införliva nya naturvetenskapliga begrepp i sin vokabulär?

Lärarnas olika strategier och erfarenheter problematiseras och utmanas i kollegiala samtal. I modulen presenteras även forskning på området vilket ger lärarna möjlighet att fördjupa sina kunskaper.

Förmåga att granska, kommunicera och ta ställning

Modul för grundskola årskurs 4-6

Modulen syftar till att ge lärare möjlighet att reflektera över sin undervisning när det gäller att utveckla elevernas förmåga att granska, kommunicera och ta ställning.

Vilka intressanta utgångspunkter för diskussioner kan vara lämpliga för åldersgruppen? På vilket sätt kan ett inkluderande klimat skapas i klassrummet? Vilka arbetssätt är lämpliga för att eleverna ska bli duktiga på att söka och finna användbar information? Vilka redskap behöver eleverna för att kommunicera sina kunskaper i form av texter och andra framställningar?

Lärarnas olika strategier och erfarenheter problematiseras och utmanas i kollegiala samtal. I modulen presenteras även forskning på området vilket ger lärarna möjlighet att fördjupa sina kunskaper.

Förmåga att granska, kommunicera och ta ställning

Modul för grundskola årskurs 7-9

Modulen syftar till att ge lärare möjlighet att reflektera över sin undervisning när det gäller att utveckla elevernas förmåga att granska, kommunicera och ta ställning.

Vilka intressanta utgångspunkter för diskussioner kan vara lämpliga för åldersgruppen? På vilket sätt kan ett inkluderande klimat skapas i klassrummet? Vilka arbetssätt är lämpliga för att eleverna ska bli duktiga på att söka och finna information från olika källor och källkritiskt granska trovärdigheten i dem? Vilka redskap behöver eleverna för att kommunicera sina kunskaper i form av texter och andra framställningar?

Lärarnas olika strategier och erfarenheter problematiseras och utmanas i kollegiala samtal. I modulen presenteras även forskning på området vilket ger lärarna möjlighet att fördjupa sina kunskaper.

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI)

Modul för gymnasieskola

En undervisning utifrån samhällsfrågor kan fungera som en plattform för att lära sig naturvetenskapligt innehåll, ge kunskap om naturvetenskapens verksamhet samt utveckla elevernas förmåga att resonera kring och ta ställning i samhällsfrågor. Ett sätt att nå detta är att låta eleverna studera naturvetenskap utifrån aktuella och relevanta samhällsfrågor. Undervisning utifrån samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI) skapar också möjligheter att bedriva en elev- och behovsdriven undervisning.

Senast granskad: 2016-04-18