Förskoleklassen

Förskoleklassen är en ettårig skolform där de flesta barn går det år de är sex år.

Läroplan

Läroplanen styr verksamheten i förskoleklassen. Läroplanen ska gälla i tillämpliga delar för förskoleklassen och fritidshemmet. Det som sägs i läroplanen om lärare ska också gälla förskollärare och fritidspedagoger.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Läroplan för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Senast granskad: 2016-02-26