Förskoleklassen

Förskoleklassen är en ettårig skolform där de flesta barn går det år de är sex år.

Läroplan

Läroplanen styr verksamheten i förskoleklassen. Läroplanen ska gälla i tillämpliga delar för förskoleklassen och fritidshemmet. Den 1 juli infördes ett nytt avsnitt om förskoleklassen i läroplanen. Texten förtydligar förskoleklassens syfte och centrala innehåll ska bidra till att öka den pedagogiska kvaliteten och likvärdigheten i förskoleklassen.

Läs mer om den nya läroplanstexten

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2016)

Det som sägs i läroplanen om lärare ska också gälla förskollärare och fritidspedagoger.

Senast granskad: 2016-08-11
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner