Fritidshemmet

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Bild: barn
Läroplan

Läroplanen ska i tillämpliga delar gälla för förskoleklassen och fritidshemmet. Den 1 juli infördes ett nytt avsnitt om fritidshemmet i läroplanen. Texten förtydligar fritidshemmets syfte och centrala innehåll.

Läs mer om den nya läroplanstexten

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

Det som sägs i läroplanen om lärare ska också gälla förskollärare och fritidspedagoger.

Senast granskad: 2016-08-11
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner