Fritidshemmet

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Bild: barn Läroplan

Läroplanen ska i tillämpliga delar gälla för förskoleklassen och fritidshemmet. Den 1 juli införs ett nytt avsnitt om fritidshemmet i läroplanen. Texten som förtydligar fritidshemmets syfte och centrala innehåll ska bidra till att öka den pedagogiska kvaliteten och likvärdigheten i fritidshemmet.

Läs mer om den nya läroplanstexten

Det som sägs i läroplanen om lärare ska också gälla förskollärare och fritidspedagoger.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

Senast granskad: 2016-06-10
Innehållsansvar: För- och grundskoleenheten