Grundskolan

Grundskolan är en nioårig obligatorisk skolform. De flesta barn börjar årskurs 1 höstterminen det år de fyller 7 år.

Läroplan och kursplaner

Den första delen i grundskolans läroplan handlar om skolans uppdrag och värdegrund. Den är i princip densamma för grundsärskolan, specialskolan och sameskolan och gäller också för fritidshemmet och förskoleklassen. Den andra delen handlar om övergripande mål och riktlinjer. Den tredje delen innehåller kursplaner med kunskapskrav.

Grundskolans läroplan och kursplaner


Timplan

En elev i grundskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar, hur de ska fördelas framgår av timplanen.

Timplan för grundskolan

Senast granskad: 2016-03-11
Innehållsansvar: För- och grundskoleenheten