Läroplan, kursplaner och ämnesplaner för vuxenutbildning

Vuxenutbildningen består av tre skolformer; kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. Skolformerna följer samma läroplan, men har olika kursplaner och ämnesplaner. Studierna ska utgå från en individuell studieplan som ska finnas för varje elev.

Senast granskad: 2014-09-04
Innehållsansvar: Vuxenutbildningsenheten