Regelverk

I skollagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har. I skollagen framgår också de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Till stöd för att följa regelverket har Skolverket tagit fram allmänna råd och juridiska vägledningar.


Ny juridisk vägledning: Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Ett legitimationssystem för lärare och förskollärare infördes år 2011. Legitimationssystemet syftar till att säkra och höja kvaliteten på lärare och förskollärare samt tydliggöra det individuella yrkesansvar som legitimerade lärare och förskollärare har.

Legitimation och behörighet (232 kB)


Juridiska vägledningar

Inom vissa områden har Skolverket tagit fram juridiska vägledningar för att guida i de lagar, förordningar och föreskrifter som finns. I våra "Mer om...PM" får du stöd i att tolka och tillämpa bestämmelserna.

Juridiska vägledningar


Föreskrifter och SKOLFS

Skolverket kan besluta om bindande bestämmelser som kallas föreskrifter.
SKOLFS är namnet på Skolverkets författningssamling. I SKOLFS finns även förordningar för skolområdet som regeringen utfärdar samt föreskrifter från Ungdomsstyrelsen, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Statens skolinspektion.

Föreskrifter och SKOLFS


Allmänna råd

Skolverket ger även ut allmänna råd. Allmänna råd är rekommendationer om hur skolor och förskolor bör handla för att uppfylla kraven i bestämmelserna. Råden bör följas om inte skolan handlar på ett annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls.

Allmänna råd

Senast granskad: 2014-02-18
Innehållsansvar: Rättssekretariatet