# 1 av 1   << Första  |  < Föregående  |  Nästa >  |  Sista >>
Gällande Senaste Lydelse SKOLFS  2011:159    Senaste Lydelse 
Rubrik
Skolverkets föreskrifter om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasieskolan 
Utges av
Skolverket 
Historik
   2011:159 Senaste Lydelse
   2011:159 Grundföreskrift
   2012:17 Ändringsföreskrift
   2017:1 Ändringsföreskrift
Uppslagsord
Behörighet
Lärarlegitimation

 
Rapporten i pdf formatSKOLFS 2011:159 (Utskriftsversion) (25 KB)
Länkadress: http://www.skolverket.se/skolfs?id=2329
 

Senaste lydelse av

SKOLFS 2011:159

Utkom från trycket den 15 december 2011

Skolverkets föreskrifter 
om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasieskolan;

beslutade den 1 december 2011.

(Senaste ändring SKOLFS 2012:17.)

   Skolverket föreskriver följande med stöd av 2 kap. 23 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor.

1 §   Bestämmelser om vilka som får bedriva undervisning i skolväsendet och om när legitimation för lärare och förskollärare kan meddelas finns i 2 kap. 13 och 16 §§ skollagen (2010:800).

   Bestämmelser om behörighet att undervisa i gymnasieskolan i ämnen som inte är yrkesämnen finns i 2 kap. 21 och 22 §§ förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor.

   Bestämmelser om behörighet att undervisa i kommunal vuxenutbildning finns i 2 kap. 31 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor.

2 §   I bilagan till dessa föreskrifter finns bestämmelser om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för ett ämne enligt 2 kap. 22 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor.

____________________ 

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 december 2011.

På Skolverkets vägnar

ANNA EKSTRÖM

                   Linda Nordenhem

Bilaga

Relevanta kompetenser för vissa ämnen

Ämnet animation

En lärares kompetens är relevant för ämnet animation om han eller hon

   1. har behörighet i ämnet bild i gymnasieskolan och med godkänt resultat har genomgått utbildning om 15 högskolepoäng inom animation, eller

   2. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser.

Ämnet arkitektur

En lärares kompetens är relevant för ämnet arkitektur om han eller hon

   1. har behörighet i ämnet teknik i gymnasieskolan och med godkänt resultat har genomgått utbildning om 15 högskolepoäng inom arkitektur, eller

   2. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser.

Ämnet bildteori

En lärares kompetens är relevant för ämnet bildteori om han eller hon

   1. har behörighet i ämnet bild i gymnasieskolan, eller

   2. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser.

Ämnet cad

En lärares kompetens är relevant för ämnet cad om han eller hon

   1. har behörighet i ämnet teknik i gymnasieskolan och med godkänt resultat har genomgått utbildning om 15 högskolepoäng inom cad, eller

   2. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser.

Ämnet cirkus

En lärares kompetens är relevant för ämnet cirkus om han eller hon

   1. har en konstnärlig kandidatexamen i cirkus, eller

   2. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser.

Ämnet datalagring

En lärares kompetens är relevant för ämnet datalagring om han eller hon

   1. med godkänt resultat har genomgått utbildning om 90 högskolepoäng inom datateknik, datalogi eller informatik varav 30 högskolepoäng inom programmering eller webbserverprogrammering och 7,5 högskolepoäng inom databashantering och datalagring, eller

   2. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser.

Ämnet digitalt skapande

En lärares kompetens är relevant för ämnet digitalt skapande om han eller hon

   1. har behörighet i något av ämnena mediekommunikation i gymnasieskolan eller medieproduktion i gymnasieskolan, eller

   2. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser.

Ämnet engelska för döva

En lärares kompetens är relevant för ämnet engelska för döva om han eller hon

   1. har behörighet i ämnena engelska i gymnasieskolan och svenskt teckenspråk i gymnasieskolan, eller

   2. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser.

Ämnet estetisk kommunikation

En lärares kompetens är relevant för ämnet estetisk kommunikation om han eller hon

   1. har behörighet i något av ämnena animation i gymnasieskolan, bild i gymnasieskolan, cirkus i gymnasieskolan, dans i gymnasieskolan, digitalt skapande i gymnasieskolan, fotografisk bild i gymnasieskolan, musik i gymnasieskolan eller teater i gymnasieskolan, eller

   2. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser.

Ämnet eurytmi

En lärares kompetens är relevant för ämnet eurytmi om han eller hon

   1. med godkänt resultat genomgått eurytmilärarutbildningen vid Rudolf Steinerhögskolan, eller

   2. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser i eurytmi.

Ämnet film- och tv-produktion

En lärares kompetens är relevant för ämnet film- och tv-produktion om han eller hon

   1. har behörighet i något av ämnena bild i gymnasieskolan, mediekommunikation i gymnasieskolan eller medieproduktion i gymnasieskolan och med godkänt resultat har genomgått en utbildning om 15 högskolepoäng inom film eller rörlig bild, eller

   2. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser.

Ämnet fotografisk bild

En lärares kompetens är relevant för ämnet fotografisk bild om han eller hon

   1. har behörighet i ämnet bild i gymnasieskolan och med godkänt resultat har genomgått utbildning om 15 högskolepoäng inom fotografi, eller

   2. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser.

Ämnet grafisk kommunikation

En lärares kompetens är relevant för ämnet grafisk kommunikation om han eller hon

   1. har behörighet i något av ämnena bild i gymnasieskolan, mediekommunikation i gymnasieskolan, medieproduktion i gymnasieskolan eller visuell kommunikation i gymnasieskolan och med godkänt resultat har genomgått en utbildning om 15 högskolepoäng inom grafisk kommunikation, eller

   2. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser.

Ämnet gränssnittsdesign

En lärares kompetens är relevant för ämnet gränssnittsdesign om han eller hon

   1. har behörighet i något av ämnena animation i gymnasieskolan, digitalt skapande i gymnasieskolan, grafisk kommunikation i gymnasieskolan, programmering i gymnasieskolan eller webbteknik i gymnasieskolan samt med godkänt resultat har genomgått utbildning om 15 högskolepoäng inom mjukvarudesign, programmering eller webbutveckling och dessutom med godkänt resultat har genomgått utbildning om 15 högskolepoäng inom gränssnitts-design, interaktionsdesign, användbarhet eller informationsarkitektur, eller

   2. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser.

Ämnet hippologi

En lärares kompetens är relevant för ämnet hippologi om han eller hon

   1. har behörighet i ämnet biologi i gymnasieskolan och med godkänt resultat har genomgått utbildning om 10 högskolepoäng inom hippologi,

   2. med godkänt resultat har genomgått utbildning om 60 högskolepoäng inom hippologi, eller

   3. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser.

Ämnet humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

En lärares kompetens är relevant för ämnet humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering om han eller hon

   1. har behörighet i något av ämnena engelska i gymnasieskolan, filosofi i gymnasieskolan, företagsekonomi i gymnasieskolan, geografi i gymnasieskolan, grekiska i gymnasieskolan, historia i gymnasieskolan, juridik i gymnasieskolan, konst och kultur i gymnasieskolan, latin i gymnasieskolan, mediekommunikation i gymnasieskolan, medier, samhälle och kommunikation i gymnasieskolan, moderna språk i gymnasieskolan, modersmål i gymnasieskolan, människans språk i gymnasieskolan, pedagogik i gymnasieskolan, psykologi i gymnasieskolan, religionskunskap i gymnasieskolan, samhällskunskap i gymnasieskolan, sociologi i gymnasieskolan, svenska i gymnasieskolan, svenska som andraspråk i gymnasieskolan eller svenskt teckenspråk i gymnasieskolan, eller

   2. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser.

Ämnet humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

En lärares kompetens är relevant för ämnet humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamheten med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning om han eller hon

  1. har behörighet i något av ämnena engelska i gymnasieskolan, filosofi i gymnasieskolan, företagsekonomi i gymnasieskolan, geografi i gymnasieskolan, grekiska i gymnasieskolan, historia i gymnasieskolan, juridik i gymnasieskolan, konst och kultur i gymnasieskolan, latin i gymnasieskolan, mediekommunikation i gymnasieskolan, medier, samhälle och kommunikation i gymnasieskolan, moderna språk i gymnasieskolan, modersmål i gymnasieskolan, människans språk i gymnasieskolan, pedagogik i gymnasieskolan, psykologi i gymnasieskolan, religionskunskap i gymnasieskolan, samhällskunskap i gymnasieskolan, sociologi i gymnasieskolan, svenska i gymnasieskolan, svenska som andraspråk i gymnasieskolan eller svenskt teckenspråk i gymnasieskolan, eller

   2. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser.

Ämnet hållbart samhälle

En lärares kompetens är relevant för ämnet hållbart samhälle om han eller hon

   1. har behörighet i något av ämnena biologi i gymnasieskolan, geografi i gymnasieskolan, fysik i gymnasieskolan, naturkunskap i gymnasieskolan eller samhällskunskap i gymnasieskolan,

   2. med godkänt resultat har genomgått utbildning om 90 högskolepoäng inom hållbar utveckling, eller

   3. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser.

Ämnet konst och kultur

En lärares kompetens är relevant för ämnet konst och kultur om han eller hon

   1. har behörighet i något av ämnena bild i gymnasieskolan, dans i gymnasieskolan, historia i gymnasieskolan, musik i gymnasieskolan eller teater i gymnasieskolan samt därutöver breddat sin utbildning inom ett annat ämnesområde genom att med godkänt resultat ha genomgått utbildning om 15 högskolepoäng inom arkitektur, dansvetenskap, estetik, filmvetenskap, idéhistoria, konstvetenskap, kulturvetenskap, musikvetenskap eller teatervetenskap, eller

   2. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser.

Ämnet konstruktion

En lärares kompetens är relevant för ämnet konstruktion om han eller hon

   1. har behörighet i ämnet teknik i gymnasieskolan och med godkänt resultat har genomgått utbildning om 15 högskolepoäng inom konstruktion, eller

   2. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser.

Ämnet ledarskap och organisation

En lärares kompetens är relevant för ämnet ledarskap och organisation om han eller hon

   1. har behörighet i ämnet företagsekonomi i gymnasieskolan, eller

   2. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser.

Ämnet ljudproduktion

En lärares kompetens är relevant för ämnet ljudproduktion om han eller hon

   1. har behörighet i ämnet film- och tv-produktion i gymnasieskolan och med godkänt resultat har genomgått en utbildning om 15 högskolepoäng inom ljudproduktion och ljudmedier, eller

   2. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser.

Ämnet medicinsk teknik

En lärares kompetens är relevant för ämnet medicinsk teknik om han eller hon

   1. har behörighet i ämnet teknik i gymnasieskolan och med godkänt resultat har genomgått utbildning om 30 högskolepoäng inom medicinsk teknik, eller

   2. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser.

Ämnet mediekommunikation

En lärares kompetens är relevant för ämnet mediekommunikation om han eller hon

   1. har behörighet i något av ämnena film- och tv-produktion i gymnasieskolan, grafisk kommunikation i gymnasieskolan, ljudproduktion i gymnasieskolan, medieproduktion i gymnasieskolan, medier, samhälle och kommunikation i gymnasieskolan eller visuell kommunikation i gymnasieskolan och med godkänt resultat genomgått utbildning om 15 högskolepoäng inom medieområdet med inriktning mot information och reklam eller medieproduktion omfattande kunskaper i mediekommunikation, mediekunskap eller journalistik,

   2. med godkänt resultat har genomgått utbildning om 90 högskolepoäng inom medieområdet med inriktning mot information och reklam eller medieproduktion omfattande kunskaper i mediekommunikation, mediekunskap eller journalistik, eller

   3. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser.

Ämnet medieproduktion

En lärares kompetens är relevant för ämnet medieproduktion om han eller hon

   1. har behörighet i något av ämnena film- och tv-produktion i gymnasieskolan, grafisk kommunikation i gymnasieskolan, ljudproduktion i gymnasieskolan, mediekommunikation i gymnasieskolan eller visuell kommunikation i gymnasieskolan, eller

   2. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser.

Ämnet medier, samhälle och kommunikation

En lärares kompetens är relevant för ämnet medier, samhälle och kommunikation om han eller hon

   1. har behörighet i något av ämnena film- och tv-produktion i gymnasieskolan, grafisk kommunikation i gymnasieskolan, ljudproduktion i gymnasieskolan, mediekommunikation i gymnasieskolan, medieproduktion i gymnasieskolan eller visuell kommunikation i gymnasieskolan och med godkänt resultat har genomgått utbildning om 15 högskolepoäng inom medieområdet eller kommunikation med relevans för ämnet,

   2. har behörighet i ämnet samhällskunskap i gymnasieskolan och med godkänt resultat har genomgått utbildning om 30 högskolepoäng inom medieområdet eller kommunikation med relevans för ämnet,

   3. med godkänt resultat har genomgått utbildning om 90 högskolepoäng inom medieområdet med inriktning mot information och reklam eller medieproduktion omfattande kunskaper i mediekommunikation, mediekunskap eller journalistik, eller

   4. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser.

Ämnet mjukvarudesign

En lärares kompetens är relevant för ämnet mjukvarudesign om han eller hon

   1. har behörighet i något av ämnena programmering i gymnasieskolan eller webbteknik i gymnasieskolan och har genomgått utbildning om 7,5 högskolepoäng inom projektmetodik och verktyg för mjukvaruutveckling, eller

   2. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser.

Ämnet musikteori

En lärares kompetens är relevant för ämnet musikteori om han eller hon

   1. har behörighet i ämnet musik i gymnasieskolan, eller

   2. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser.

Ämnet människans språk

En lärares kompetens är relevant för ämnet människans språk om han eller hon

   1. har behörighet i något av ämnena engelska i gymnasieskolan, moderna språk i gymnasieskolan, svenska i gymnasieskolan eller svenska som andraspråk i gymnasieskolan i kombination med något av ämnena engelska i gymnasieskolan, moderna språk i gymnasieskolan eller latin i gymnasieskolan och med godkänt resultat har genomgått utbildning om 15 högskolepoäng inom lingvistik eller motsvarande språkvetenskaplig kompetens,

   2. med godkänt resultat har genomgått utbildning om 60 högskolepoäng inom lingvistik, eller

   3. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser.

Ämnet naturvetenskaplig specialisering

En lärares kompetens är relevant för ämnet naturvetenskaplig specialisering om han eller hon

   1. har behörighet i något av ämnena biologi i gymnasieskolan, geografi i gymnasieskolan, fysik i gymnasieskolan, kemi i gymnasieskolan, naturkunskap i gymnasieskolan eller teknik i gymnasieskolan, eller

   2. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser.

Ämnet naturvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

En lärares kompetens är relevant för ämnet naturvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning om han eller hon

   1. har behörighet i något av ämnena biologi i gymnasieskolan, geografi i gymnasieskolan, fysik i gymnasieskolan, kemi i gymnasieskolan, naturkunskap i gymnasieskolan eller teknik i gymnasieskolan, eller

   2. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser.

Ämnet pedagogik

Av 2 kap. 21 § 6 och 22 § tredje stycket förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor framgår att en lärare är behörig i ämnet pedagogik i gymnasieskolan om han eller hon har fullgjort ämnesstudier om minst 90 högskolepoäng i ämnet pedagogik.

   Utöver detta är en lärares kompetens relevant för ämnet pedagogik om han eller hon på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser.

Ämnet programmering

En lärares kompetens är relevant för ämnet programmering om han eller hon

   1. med godkänt resultat har genomgått utbildning om 90 högskolepoäng inom datateknik, datalogi eller informatik varav 30 högskolepoäng inom programmering, eller

   2. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser.

Ämnet sociologi

Av 2 kap. 21 § 6 och 22 § tredje stycket förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare framgår att en lärare är behörig i ämnet sociologi i gymnasieskolan om han eller hon har fullgjort ämnesstudier om minst 90 högskolepoäng i ämnet sociologi.

   Utöver detta är en lärares kompetens relevant för ämnet sociologi om han eller hon på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser.

Ämnet språk specialisering

En lärares kompetens är relevant för ämnet språk specialisering om hon eller han

   1. har behörighet i något av ämnena engelska i gymnasieskolan, moderna språk i gymnasieskolan eller modersmål i gymnasieskolan, eller

   2. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser.

Ämnet svenska för döva

En lärares kompetens är relevant för ämnet svenska för döva om han eller hon

   1. har behörighet i ämnena svenska i gymnasieskolan och svenskt teckenspråk i gymnasieskolan och är tvåspråkig eller med godkänt resultat har genomgått utbildning i tvåspråkighet, eller

   2. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser.

Ämnet svenskt teckenspråk för hörande

En lärares kompetens är relevant för ämnet svenskt teckenspråk för hörande om han eller hon

   1. har behörighet i ämnet svenskt teckenspråk i gymnasieskolan, eller

   2. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser.

Ämnet visuell kommunikation

En lärares kompetens är relevant för ämnet visuell kommunikation om han eller hon

   1. har behörighet i något av ämnena bild i gymnasieskolan, fotografisk bild i gymnasieskolan, grafisk kommunikation i gymnasieskolan, mediekommunikation i gymnasieskolan eller medieproduktion i gymnasieskolan, eller

   2. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser.

Ämnet webbteknik

En lärares kompetens är relevant för ämnet webbteknik om han eller hon

   1. med godkänt resultat har genomgått utbildning om 90 högskolepoäng inom datateknik, datalogi eller informatik varav 15 högskolepoäng inom webbstandardbaserad webbutveckling på klientsidan, 7,5 högskolepoäng webbaserad interaktiv datorgrafik och 15 högskolepoäng inom webbserverprogrammering, eller

   2. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser.