Utbildningskartan - klickbar

Gymnasieutbildning Grundskoleutbildning Vuxenutbildning Förskola Annan pedagogisk verksamhet Förskoleklass Fritidshem Annan pedagogisk verksamhet Grundskola Specialskola Grundsärskola Sameskola Gymnasieskola Gymnasiesärskola Kompletterande utbildning Kommunal vuxenutbildning Särskild utbildning dör vuxna Utbildning i svenska för invandrare Folkhögskola Universitet och högskola Yrkeshögskolan

För att underlätta ditt sökande finns en klickbar karta som ger en överblick över utbildningssystemets olika delar. Kartan kan du använda för att orientera dig och få information om just de delar som intresserar dig.

Det svenska utbildningssystemet, utskriftsversion av kartan (83 kB) Det svenska utbildningssystemet - utskriftsversion av kartan på engelska (85 kB)

Senast granskad: 2013-01-22