Kommunal vuxenutbildning

Målen för kommunal vuxenutbildning är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.

Elever i vuxenutbildningen

Kommunerna har skyldighet att tillhandahålla kommunal vuxenutbildning.

Kommunal vuxenutbildning finns på två nivåer:

  • grundläggande nivå
  • gymnasial nivå.

Dessa nivåer har sin motsvarighet i grundskolan respektive gymnasieskolan.

Utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Den som fått minst utbildning ska prioriteras. (Skollagen, 20 kap.)

Senast granskad: 2014-06-09
Innehållsansvar: Vuxenutbildningsenheten