Skolutveckling

Varje barn och elev ska ha möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Skolutveckling handlar om att skapa bästa möjliga förutsättningar för det. Här hittar du stöd, inspiration och verktyg för ert lokala utvecklingsarbete.

Flicka blåser såpbubblor

AKTUELLT INOM SKOLUTVECKLING

Vägledningsfrågor

Det kommer många frågor till Skolverkets upplysningstjänst från studie- och yrkesvägledare och från andra om vägledning. Svar på de vanligaste frågorna hittar du här:

Nyanlända elever

Här finns information och stöd till kommuner och skolor som tar emot och utbildar nyanlända elever. Välkomna också till våra utbildningar och kurser.