Skolutveckling

Skolutveckling är en ständigt pågående lokal process som syftar till att varje elev och barn ska utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen. Här hittar du stöd för skolans utvecklingsarbete med undervisning, kvalitetsarbete, värdegrund, vägledning, nyanlända, elevhälsan, hållbar utveckling, it i skolan och forskning med mera. Du hittar även Skolverkets statsbidrag.

AKTUELLT INOM SKOLUTVECKLING

vuxna tittar i kollegieblock

Studie- och yrkesvägledning

Det kommer många frågor till Skolverkets upplysningstjänst från studie- och yrkesvägledare. Svar på de vanligaste frågorna hittar du här:

Nyanländ elev

Nyanlända elever

Här finns information och stöd så kommuner och skolor kan ge nyanlända elever en bra utbildning. Välkomna till våra utbildningar och konferenser.