Skolutveckling

Skolutveckling är en ständigt pågående lokal process som syftar till att varje elev och barn ska utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen. Här hittar du stöd för skolans utvecklingsarbete med undervisning, kvalitetsarbete, värdegrund, vägledning, nyanlända, elevhälsan, hållbar utveckling, it i skolan och forskning med mera. Du hittar även Skolverkets statsbidrag.

AKTUELLT INOM SKOLUTVECKLING

vuxna tittar i kollegieblock

Svar på vanliga frågor om studie- och yrkesvägledning

Det kommer många frågor till Skolverkets upplysningstjänst från studie- och yrkesvägledare. Svar på de vanligaste frågorna hittar du här:

Sex- och samlevnadsundervisning

Stöd i Sex- och samlevnadsundervisning

Nu finns samtliga planerade stödmaterial för sex- och samlevnadsundervisningen publicerade. Material finns för: