Skolutveckling

Skolutveckling är en ständigt pågående lokal process som syftar till att varje elev och barn ska utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen. Här hittar du stöd för skolans utvecklingsarbete med undervisning, kvalitetsarbete, värdegrund, vägledning, nyanlända, elevhälsan, hållbar utveckling, it i skolan och forskning med mera. Du hittar även Skolverkets statsbidrag.

AKTUELLT INOM SKOLUTVECKLING

KonferensVad krävs för ett framgångsrikt jämställdhetsarbete i skolan?

Vilka är de kritiska punkterna i jämställdhetsarbetet och hur kan de bemötas? Välkommen att ta del av ett digert program med konkreta exempel från framgångsrika arbeten och med initierade talare från en mängd myndigheter och verksamheter. Moderator är Gabriella Ahlström (känd från exempelvis Spanarna i P1).

Tid och plats:
Göteborg, måndag 17 november 2014 – Radisson Blu
Stockholm, onsdag 19 november 2014 – Hilton Slussen

Huvudmäns kvalitetsarbete

Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar.
Nu finns webbsidor som stöder huvudmannen i detta arbete. Materialet beskriver utgångspunkter för arbetet, huvudmannens ansvar och uppdrag samt genomförandet av kvalitetsarbetet.