Skolutveckling

Skolutveckling är en ständigt pågående lokal process som syftar till att varje elev och barn ska utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen. Här hittar du stöd för skolans utvecklingsarbete med undervisning, kvalitetsarbete, värdegrund, vägledning, nyanlända, elevhälsan, hållbar utveckling, it i skolan och forskning med mera. Du hittar även Skolverkets statsbidrag.

Flicka blåser såpbubblor

AKTUELLT INOM SKOLUTVECKLING

Vägledningsfrågor

Det kommer många frågor till Skolverkets upplysningstjänst från studie- och yrkesvägledare och från andra om vägledning. Svar på de vanligaste frågorna hittar du här:

Nyanlända elever

Här finns information och stöd så kommuner och skolor kan ge nyanlända elever en bra utbildning. Välkomna till våra utbildningar och våra konferenser "Växa för framgång".