Totalt 2262 träffar på "utveckling"

 1. Utvecklingen av lärlingsutbildningen

  Utvecklingen av lärlingsutbildningen Utvecklingen av lärlingsutbildningen Rapporten beskriver och ... analyserar utvecklingen för den gymnasiala lärlingsutbildningen i relation till utvecklingen för ... analysera den reformerade gymnasieskolan, Gy 2011. Rapporten beskriver och analyserar utvecklingen för den

 2. Lärande om hållbar utveckling

  Lärande om hållbar utveckling Lärande om hållbar utveckling Temaskriften belyser lärande om hållbar ... utveckling. Perspektivet hållbar utveckling lyfts fram för att inspirera till utvecklingsarbete på förskolor ... handlingskompetens för att bidra till hållbar utveckling? Hållbar utveckling kan definieras som "en utveckling som

 3. Utbildning för hållbar utveckling

  Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Redovisning av nyttan av det ... internationella arbetet för utbildning för hållbar utveckling Enligt regleringsbrev 2012 ska Skolverket redovisa i ... utveckling. Begreppet hållbar utveckling har definierats på många olika sätt inom såväl forskning och politik

 4. Utvecklingen av funktionshinderspolitiken

  Utvecklingen av funktionshinderspolitiken Utvecklingen av funktionshinderspolitiken Rapportering om ... utvecklingen av funktionshinderspolitiken år 2012 för Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska

 5. Hållbar utveckling i skolan

  Hållbar utveckling i skolan Hållbar utveckling i skolan Utbildningsministrarna i östersjöregionen ... har kommit överens om en Agenda 21 om utbildning vars mål är hållbar utveckling i regionen. En ... utveckling. Utbildningsministrarna i östersjöregionen har kommit överens om en Agenda 21 om utbildning vars

 6. Skolor och elevers utveckling

  Skolor och elevers utveckling Skolor och elevers utveckling Här belyses och analyseras, ur ett elev ... -, föräldrar- och lärarperspektiv, skolors betydelse för elevernas utveckling när det gäller kunskaper och ... Skolverkets regi genomfördes under våren 1992. Uppdraget innebar att förklara den utveckling av kunskaper och

 7. Hållbar utveckling i undervisningen

  Hållbar utveckling Hållbar utveckling i undervisningen handlar om att få barn, ungdomar och vuxna ... att förstå förutsättningarna för hållbar utveckling, enligt läroplanernas och kursplanernas ... kunskapskrav. Undervisning i hållbar utveckling ska bedrivas på ett sätt som förbereder eleverna på ett aktivt

 8. Allvarlig utveckling i fritidshemmen

  PRESSMEDDELANDE 2014-04-02 Allvarlig utveckling i fritidshemmen Eleverna i fritidshem får allt ... ny statistik som också finns på kommunnivå. Statistiken visar även att den negativa utvecklingen har ... pågått under många år. – Fritidshemmen har ett viktigt uppdrag att stimulera elevernas utveckling och

 9. Dialog för utveckling

  Dialog för utveckling Dialog för utveckling Inspirationsmaterial riktat till pedagoger om lokal ... verksamhetsutveckling. Materialet vänder sig till pedagoger och ska inspirera till samtal och tankar om utveckling

 10. Debattartikel om hållbar utveckling

  Debattartikel om hållbar utveckling När eleverna skriver debattartiklar får de argumentera och ta ... integrera undervisningen om hållbar utveckling med kursen svenska 1. I det centrala innehållet där ingår

 11. Skola för hållbar utveckling - informationsblad

  Skola för hållbar utveckling - informationsblad Skola för hållbar utveckling - informationsblad Ett ... informationsblad om utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Sammanfattning: Informationsbladet beskriver ... Ämnesord Miljö Nyckelord hållbar utveckling Länk till denna sida För att spara eller dela denna sida

 12. Möten för utveckling - om utvecklingssamtal

  Möten för utveckling - om utvecklingssamtal Möten för utveckling - om utvecklingssamtal Möten för ... utveckling är ett referensmaterial om utvecklingssamtal. Skriften innehåller skolreportage och resonerande ... utformas så att de fungerar för alla tre parter som deltar? Möten för utveckling vill stimulera egen och

 13. Hållbar utveckling, vad är det?

  Hållbar utveckling, vad är det? Under många generationer före oss tedde sig livsförhållandena på ... vi kan hantera föroreningsproblematiken med hjälp av teknisk utveckling. Världens befolkning har ... utveckling myntats. Begreppet myntades på 1980-talet och blev framförallt känt genom FN-rapporten ”Vår

 14. Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

  Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Skola för Hållbar ... utveckling är en utmärkelse för skolor som jobbar med frågor som rör hållbarutveckling. Skola för Hållbar ... utveckling är en utmärkelse för skolor som jobbar med frågor som rör hållbarutveckling. Det handlar om att

 15. Utvecklingen av funktionshinderspolitiken år 2014

  Utvecklingen av funktionshinderspolitiken år 2014 Utvecklingen av funktionshinderspolitiken år 2014 ... Rapportering om utvecklingen av funktionshinderspolitiken år 2014 för Skolverket, Skolinspektionen och

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa