Statistik & utvärdering

Skolverket ansvarar för officiell statistik om förskola, skola, fritidshem, vuxenutbildning, annan pedagogisk verksamhet och svensk utbildning i utlandet. Skolverket har också ett ansvar för att både nationella och internationella studier genomförs.

Genom officiell statistik, utvärderingar och deltagande i internationella studier fördjupar vi kunskapen om förskola, skola och vuxenutbildning.

HITTA UPPGIFTER SOM PASSAR DIG

Svenska resultat i internationella jämförelser

Studierna mäter elevernas kunskaper och förmågor, bland annat i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. PISA är en av de internationella studierna som Sverige deltar i.

Sveriges officiella statistik på nationell nivå

Förskola, skola, fritidshem, vuxenutbildning, annan pedagogisk verksamhet och svensk utbildning i utlandet.

Jämför din kommun över tid

Barn, elever och personal i förskola, pedagogisk verksamhet, fritidshem, skola och vuxenutbildning.
Betyg för grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning.

Hitta statistik om din skolenhet

Elever och personal i förskoleklass.
Elever, lärare och betygs- och provresultat samt relationen mellan provbetyg och slutbetyg i grund- och gymnasieskolan.

För elever och föräldrar

Sök, jämför och få stöd vid val av skola. Här presenterar vi olika mått för skolors kvalitet och resultat.

FOKUS PÅ

FOKUS PÅ är en ny serie 4-sidiga blad som kortfattat beskriver resultat från Skolverkets rapporter. Syftet är att du som läsare lätt ska kunna ta del av de resultat som framkommit.

När kommer statistiken?

AKTUELLA RAPPORTER

Attityder till skolan 2015

13 majFärre lärare vill byta yrke men många är stressade. Attityder till skolan 2015 visar att nio av tio lärare upplever det meningsfullt att gå till jobbet.

Utvärdering av den nya betygsskalan

2 majUtvärderingen av betygsskalan visar att de flesta lärare är positiva till den nya betygsskalan men många upplever problem med tröskeleffekter.

Uppföljning av gymnasieskolan

18 aprStatistik om söktryck, elevutveckling, elevsammansättning, programbyten, uppgifter om genomströmning och studieresultat. Läs mer i vår årliga uppföljning av gymnasieskolan.