Statistik & utvärdering

Skolverket ansvarar för officiell statistik om förskola, skola, fritidshem, vuxenutbildning, annan pedagogisk verksamhet och svensk utbildning i utlandet. Skolverket har också ett ansvar för att både nationella och internationella studier genomförs.

Genom officiell statistik, utvärderingar och deltagande i internationella studier fördjupar vi kunskapen om förskola, skola och vuxenutbildning.

HITTA UPPGIFTER SOM PASSAR DIG

Svenska resultat i internationella jämförelser

Studierna mäter elevernas kunskaper och förmågor, bland annat i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. PISA är en av de internationella studierna som Sverige deltar i.

Sveriges officiella statistik på nationell nivå

Förskola, skola, fritidshem, vuxenutbildning, annan pedagogisk verksamhet och svensk utbildning i utlandet.

Jämför din kommun över tid

Barn, elever och personal i förskola, pedagogisk verksamhet, fritidshem, skola och vuxenutbildning.
Betyg för grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning.

Hitta statistik om din skolenhet

Elever och personal i förskoleklass.
Elever, lärare och betygs- och provresultat samt relationen mellan provbetyg och slutbetyg i grund- och gymnasieskolan.

För elever och föräldrar

Sök, jämför och få stöd vid val av skola. Här presenterar vi olika mått för skolors kvalitet och resultat.

FOKUS PÅ

Nr 1 2016 sammanfattar OECD:studie om hur olika strategier används i matematik-undervisningen och hur de kan förstås i förhållande till elevernas resultat på PISA i matematik.

När kommer statistiken?

AKTUELLA RAPPORTER

Arbetslivet efter skolan

6 okt

Motivation viktigt för att unga medarbetare ska klara jobbet, enligt arbetsledare från fyra branscher som Skolverket undersökt.

Tillgängliga lärmiljöer?

5 okt

Skolan behöver anpassas bättre för elever med funktionsnedsättning enligt Skolverkets rapport.

Förändringar i skolmarknadens geografi

28 jun

De lokala skolmarknaderna för gymnasieutbildning har blivit färre och större. Den här rapporten beskriver förändringar i skolmarknadens geografi mellan 2009 och 2014.