It i skolan

Den digitala tekniken finns överallt i samhället. Därför behöver elever förstå teknikens möjligheter och begränsningar. De behöver också kunna använda digitala resurser och verktyg för att lära sig. Här finns stöd och inspiration för det arbetet.

Möt oss på Bett 2017 i London - anmäl dig nu

Möt oss på Bett-mässan i London!
7 dec

Hör om det senaste om skolans digitalisering! Fördjupa dig i hur de föreslagna nationella IT-strategierna kan omsättas i praktiken och hur digital kompetens och programmering kan införas i läroplanen. Diskutera med oss vad det innebär för ditt arbete och din skola. Anmäl dig nu - antalet platser är begränsat.

GÅ DIREKT TILL...

Omvärldsbloggen

Aktuellt om digitaliseringen av skolan, både i Sverige och i resten av världen.

Forskning

Ta del av forskning inom området it i skolan och få underlag till utvecklings- och förändringsarbete.

PUBLIKATIONER

Checklista för källkritik

Innehåller källkritiska frågor som elever kan ställa sig när de använder webben.

Checklista för sociala medier

Innehåller källkritiska frågor som elever kan ställa sig när de använder sociala medier.

Checklista för digitala lärresurser

Innehåller frågor som lärare kan ställa sig när de väljer digitala lärresurser för sin undervisning.

Nationell it-strategi för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolverket lämnade den 27 april 2016 ett förslag på en strategi för skolans digitalisering till regeringen. Den gäller för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för vuxna.

Nationell it-strategi för skola och förskola

Skolverket lämnade den 4 april 2016 ett förslag på nationell strategi för skolans digitalisering till regeringen. Den gäller för förskola, förskoleklass, fritidshem och den obligatoriska skolan.

It-användning och it-kompetens i skolan

Det blir allt fler datorer och surfplattor i skolan. Trots ökningen upplever eleverna inte att deras it-kompetens blivit bättre och lärarna uppger att de har ett fortsatt stort behov av kompetensutveckling.