It i skolan

Elever ska ha tillgång till de lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. Efter grundskolan ska elever kunna använda modern teknik som ett verktyg för söka kunskap, kommunicera, skapa och lära sig. Här finns stöd och inspiration för att utveckla användningen av it i undervisningen.

PUBLIKATIONER

Checklista för digitala lärresurser

Innehåller ett antal frågor som lärare kan ställa sig när de väljer digitala lärresurser för sin undervisning.

Checklista för källkritik

Innehåller ett antal källkritiska frågor som elever kan ställa sig när de använder webben.

Checklista för sociala medier

Innehåller ett antal källkritiska frågor som elever kan ställa sig när de använder sociala medier.

It-uppföljning 2012

Uppföljning av it-användning och it-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning.