It i skolan

Den digitala tekniken finns överallt i samhället. Därför behöver elever förstå teknikens möjligheter och begränsningar. De behöver också kunna använda digitala resurser och verktyg för att lära sig. Här finns stöd och inspiration för det arbetet.

Hjälp elever att agera säkert och ansvarsfullt på nätet

23 sep

Det finns två guider som du kan använda tillsammans med dina elever. Den ena handlar om vad elever kan göra om någon mobbar dem på nätet. Den andra handlar om vad elever ska tänka på innan de publicerar inlägg på nätet.

GÅ DIREKT TILL...

Omvärldsbloggen

Aktuellt om digitaliseringen av skolan, både i Sverige och i resten av världen.

Forskning

Ta del av forskning inom området it i skolan och få underlag till utvecklings- och förändringsarbete.

PUBLIKATIONER

Nationell it-strategi för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolverket lämnade den 27 april 2016 ett förslag på en strategi för skolans digitalisering till regeringen. Den gäller för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för vuxna.

Nationell it-strategi för skola och förskola

Skolverket lämnade den 4 april 2016 ett förslag på nationell strategi för skolans digitalisering till regeringen. Den gäller för förskola, förskoleklass, fritidshem och den obligatoriska skolan.

It-användning och it-kompetens i skolan

Det blir allt fler datorer och surfplattor i skolan. Trots ökningen upplever eleverna inte att deras it-kompetens blivit bättre och lärarna uppger att de har ett fortsatt stort behov av kompetensutveckling.

Checklista för digitala lärresurser

Checklista för digitala lärresurser

Innehåller ett antal frågor som lärare kan ställa sig när de väljer digitala lärresurser för sin undervisning.

Checklista för källkritik

Checklista för källkritik

Innehåller ett antal källkritiska frågor som elever kan ställa sig när de använder webben.

Checklista för sociala medier

Checklista för sociala medier

Innehåller ett antal källkritiska frågor som elever kan ställa sig när de använder sociala medier.