Bild på elever

Kolla källan

Kolla källan handlar om källkritik, upphovsrätt och integritetsfrågor i förhållande till internet och sociala medier. Webbsidorna innehåller artiklar och intervjuer med lärare, bibliotekarier och forskare. Materialet kan användas som stöd för undervisning och för klassrumsdiskussioner om källkritik.

GÅ DIREKT TILL

Källkritik för yngre elever

filmbild

Vårt utvecklingspaket om källkritik för yngre elever syftar till att utveckla undervisningen och främja det kollegiala lärandet. Använd det gärna tillsammans med skolans bibliotekarie!

Lathund i källkritik

lathund

Foldern innehåller exempel på vad du skall tänka på när du söker och utvärderar information på internet. Den passar bäst att använda med yngre elever.

Lärarguider i upphovsrätt

lärare

Ta del av våra vägledningar till hur bilder, filmer, tv- och radioprogram, musik, internet och texter kan användas i skolan. Materialet bygger på aktuella kopieringsavtal för skolan.

Sök digitala lärresurser

dig

Allt material som är digitalt och till nytta i undervisning och lärande är digitala lärresurser. Här får du tips om hur du kan söka, värdera och dela dem.