lärareelever

Kolla källan

Kolla källan handlar om källkritik, upphovsrätt och integritetsfrågor i förhållande till internet och sociala medier. Webbsidorna innehåller artiklar och intervjuer med lärare, bibliotekarier och forskare. Materialet kan användas som stöd för undervisning och för klassrumsdiskussioner om källkritik.

GÅ DIREKT TILL

Lathund i källkritik

lathund

Internet - en guldgruva eller soptipp? Tänk på att vem som helst kan lägga ut information på internet. Var kritisk! Använd lathunden.

Lärarguider i upphovsrätt

Vägledning till hur bilder, filmer, tv- och radioprogram, musik, internet och texter kan användas i skolan.

Integritet på nätet

Hur får skolan använda elevuppgifter i klasslistor och på skolans webbplats? Läs om personuppgiftslagens tillämpning i skolan.

kki

Kolla källans idélåda

Kolla källans blogg innehåller praktiska tips för skolans diskussioner om källkritik.

It i skolan

Här finns stöd och inspiration för att utveckla användningen av it i undervisningen.

spindeln

Sök digitala lärresurser

Med söktjänster Spindeln kan lärare och elever söka digitala lärresurser för undervisning och skolarbete.