kollakallan

Kolla källan

Kolla källan handlar om källkritik, upphovsrätt och säkerhet på nätet. Webbsidorna innehåller artiklar och intervjuer med lärare, bibliotekarier och forskare. Materialet kan användas som stöd för undervisning och för klassrumsdiskussioner om källkritik.

GÅ DIREKT TILL

Lathund i källkritik

Internet - en guldgruva eller soptipp? Tänk på att vem som helst kan lägga ut information på internet. Var kritisk! Använd lathunden.

Lärarguider i upphovsrätt

Vägledning till hur bilder, filmer, tv- och radioprogram, musik, internet och texter kan användas i skolan.

Integritet på nätet

Hur får skolan använda elevuppgifter i klasslistor och på skolans webbplats? Läs om personuppgiftslagens tillämpning i skolan.

It i skolan

Här finns stöd för att använda it i undervisningen och för att utveckla undervisningen med hjälp av it.

Sök digitala lärresurser

Med söktjänster Spindeln kan lärare och elever söka digitala lärresurser för undervisning och skolarbete.

Undersökningar

It-användning, informationssökning, källkritik och säker internetanvändning under luppen.

Kolla källan