Upphovsrättsguide om filmer, radio- och tv-program

Att få titta på film brukar vara ett uppskattat inslag i undervisningen. Guiden reder ut vad som gäller när du som lärare vill visa en film för dina elever, när ni ska lyssna på radio eller se ett tv-program i skolan. Guiden gäller alla skolformer.

Visa filmer i klassrummet

För att få visa en upphovsrättsskyddad film i klassrummet behöver du ha tillstånd från upphovspersonerna eller från filmens distributör. Det vanliga är att upphovsrätten till filmer hanteras av filmbolaget eller av filmens distributör. På skolfilm.com framgår vilka bolag som hanterar rättigheter för visning i skolmiljö. Där står i klartext vad som gäller för filmvisning i klassrummet. Där förklaras också skillnaden mellan olika typer av visningar: biografvisning, TV-visning, privat visning, offentlig visning, specialvisning och institutionell visning.

I klassrummet har du och dina elever rätt att:

 • Visa filmer som ni själva har gjort och som bara innehåller era egna bilder, texter och musik.
   
 • Visa filmer som är uppmärkta med Creative Commons (CC).
   
 • Visa filmer som har institutionella rättigheter, eftersom en visning i skolan räknas som institutionell visning. En film med institutionella rättigheter får visas inför en sluten krets, till exempel för en skolklass. Du kan till exempel skaffa institutionella rättigheter för filmvisning i klassrummet hos swedishfilm.se, sli.se, skolfilm.com, kunskapsmedia.se, med flera. Observera att filmer med institutionella rättigheter inte får lånas ut, utan bara visas i klassen.
   
 • Visa filmer/program eller streama filmer/program som har förmedlats till skolan via AV/mediecentral, slieducation.se, filmoteket.se, filmochskola.se m fl. Hör efter hos sli.se eller med kommunens/regionens AV-/mediecentral om vad som gäller i er kommun.
   
 • Visa en kort filmsnutt eller ett kort inslag från ett tv-program för att illustrera något i din undervisning. Det är svårt att generellt säga hur mycket som får citeras, men citatet skall vara ett komplement eller en bisak till helheten. Enligt upphovsrättslagen har du rätt att citera utan att skaffa tillstånd först, men det ska göras "i enlighet med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet".

Lånade, hyrda eller köpta filmer

De filmer som går att låna på bibliotek eller köpa/ hyra i butik får endast användas för privat bruk. Du får inte ta med dem till skolan och visa. Du får heller inte kopiera eller spela in dem utan tillstånd från upphovspersonerna eller filmens distributör. Detta är normalregeln.

Via swedishfilm.se går det dock att teckna licens för en skola för att kunna visa filmer som du har hyrt, köpt, eller som du eller dina elever tagit med sig hemifrån. Licensen omfattar även streaming och nedladdning från bolag vars filmtjänster är godkända av filmbranschen. Licensen omfattar filmer från de filmbolag som Swedish Film samarbetar med.

Streama filmer

Som nämns ovan får du streama filmer/program från lagliga streamingtjänster. T.ex. från din AV/mediecentral, med Swedish Films licensavtal eller från slieducation.se, filmoteket.se, filmochskola.se m fl. Hör med kommunens/regionens AV/mediecentral om vad som gäller i er kommun.

Du får däremot inte visa filmer i klassrummet där källan är en illegal filmtjänst varifrån upphovsrättsskyddade filmer kan streamas eller laddas ned. Om filmer som normalt kostar pengar finns för gratis nedladdning eller streaming kan man utgå ifrån att det är illegalt. För att få visa en film i klassrummet måste filmen ha institutionella rättigheter.

Du får inte visa filmer via t.ex. Netflix i skolan. Den tjänsten är endast avsedd för privat bruk. Om skolan har köpt Swedish Film Licens är det möjligt för lärare att använda t.ex. ett privat Netflix-konto för att se en streamad film i skolarbetet eller på skolans fritidshem.

Visa film i skolan (Swedish Film Licens)

Film & Videorättigheter (skolfilm.com)

Ladda ner, ladda upp och bädda in filmer

När du publicerar något på nätet, heter det på juridiskt språk att du överför det till allmänheten. Och att överföra något till allmänheten, det har upphovspersonen ensamrätt till.

Ladda ner filmer från nätet

Det går bra att ladda ner filmer, radio- och tv-program som är utlagda på internet med upphovspersonens tillstånd.

För privat bruk får du självklart ladda ner filmer som du har hyrt eller betalt för. Ska du däremot visa dessa i skolan måste du ha upphovspersonernas tillstånd. (eller ha en giltig licens från t.ex. Swedish Film)

Men är filmen olovligt/olagligt utlagd (utan upphovspersonernas tillstånd) har du inte ens rätt att ladda ner dem ens för privat bruk. Att du, med hjälp av olika tekniker, kan ladda hem en bit i taget av filmen gör, ur upphovsrättslig synpunkt, ingen skillnad. Det är fortfarande olagligt.

Ladda upp och lägga ut filmer på nätet

Om du och dina elever är upphovspersoner till en film, har ni rätt att göra vad ni vill med den. Då kan ni, utan att behöva fråga någon annan, ladda upp den på internet. Men ni får inte lägga ut andras filmer på nätet, utan att först fråga om lov.

Bädda in YouTube-klipp

Det är ganska vanligt att man hittar inbäddade YouTube-klipp i olika bloggar, men är det tillåtet att göra så utan att först få tillstånd? Den här frågan är omtvistad och vill du känna dig säker bör du fråga upphovspersonen om lov. Problemet är att en del av filmerna på YouTube är olovligt utlagda och att det saknas uppgifter om upphovspersoner/rättighetshavare. Här går att läsa mer om vad YouTube säger om upphovsrätt. Det finns också filmer på YouTube som är Creative Commons-märkta. De tillåter en mer generös användning men kolla vilken Creative Commons-licens filmen har innan du använder den.

YouTube och upphovsrätt

YouTube och Creative Commons

Radio- och TV-program

I klassrummet har du och dina elever rätt att:

 

 • Lyssna till ett radioprogram medan det sänds (oavsett om ni lyssnar via nätet eller traditionell radioapparat).
   
 • Titta på ett tv-program medan det sänds.
   
 • Titta på SVT play i klassrummet, förutsatt att det är fråga om en helt sluten krets elever och att ni inte laddar ner programmen eller sparar kopior av dem på till exempel datorn
   
 • Titta på/lyssna till UR-program medan de sänds. Dessutom kan man se över 12 000 program helt fritt på UR.se där programmen dessutom är sorterade efter skolämne och utbildningsstadium:

Här hittar du UR:s program

Att spela in kräver avtal

För att få spela in radio- och tv-program krävs skolbandningsavtal. En del kommuner har tecknat detta avtal för sina skolors räkning. Skolor med avtal har en lista med de program och filmer som inte ingår i avtalet. Läs mer på Copyswedes webbplats.

Inspelning i undervisningssyfte (Copyswede)

25 augusti 2009 (rev. 11 februari 2016) | Text: Anette Holmqvist. Faktagranskning: Mathias Klang (2009) Illustration: Public Domain-bild från pixabay.com

Senast granskad: 2016-02-11
Innehållsansvar: Utvecklingsavdelningen