Stipendium från Ida Sohlbergs studiefond

Pojkar som är duktiga i skolan, trevliga och har dålig ekonomi kan söka stipendium ur Ida Sohlbergs studiefond. De som saknar en eller båda föräldrarna eller är släkt med Ida Sohlberg väljs ut i första hand.

Skolverket förvaltar stiftelsen Ida Sohlbergs studiefond, hanterar ansökningarna och fattar beslut om stipendierna. 

Tidsperiod för ansökan

Dec 2016 | Information om ansökan för 2017 kommer presenteras här inom kort. 

För att söka stipendium måste du...

 • vara pojke och gå i svensk skola,
 • vara duktig i skolan,
 • och din vårdnadshavare ha dålig ekonomi,
 • kunna visa att du är en bra kamrat och att du är trevlig mot andra.

  Vi tänker att du går i skolan från årskurs 7 till och med gymnasiet.

För att söka stipendium ska du skicka in dessa dokument

 • Ett personligt brev.
  I brevet ska du beskriva din situation och dina familjeförhållanden.
  Kom ihåg att skriva ditt personnummer, din e-postadress, telefonnummer och hemadress.
 • En kopia av ditt senaste betyg.
  Kopian ska vara bestyrkt, vilket betyder att en myndig person ska skriva på med namn och telefonnummer för att intyga att det är ditt betyg.
 • Ett intyg om dina familjeförhållanden.
 • Ett intyg som styrker att du är en god kamrat och trevlig mot andra.
  Rektor, kurator, mentor, tränare eller klassföreståndare ska skriva ett intyg om dig och dina familjeförhållanden samt att du är en god kamrat. OBS! Detta kan stå i samma intyg.
 • En kopia av din vårdnadshavares senaste slutskattsedel.
 • En kopia av din egen slutskattsedel
  Om du har en egen slutskattsedel skickar du in en kopia av den senaste.
 • Kontrollera att du lagt ner alla dokument som står på denna lista innan du postar din ansökan.

Ansökan ska skickas till:

Skolverket
Ida Sohlbergs Studiefond
106 20  Stockholm

Välkommen med din ansökan!

Stipendier ur Stiftelsen Ida Sohlbergs studiefond

Enligt Ida Sohlbergs testamente (daterat Kalmar den 18 september 1933) ska stipendier utdelas till "vid skolor i Sverige studerande, behövande, för begåvning och gott uppförande kända ynglingar. Fader- och moderlösa äga företräde, så ock sådana som kunna bevisa sig vara släkt med donator".

Senast granskad: 2016-01-13