Timplan för grundskolan

En elev i grundskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar, hur de ska fördelas framgår av tabellen nedan.

Bild 230
Hem- och konsumentkunskap 118
Idrott och hälsa 500
Musik 230
Slöjd 330
Svenska eller svenska som andraspråk 1 490
Engelska 480
Matematik 1 020
Geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap 885
Biologi, fysik, kemi, teknik 800
Språkval 320
Elevens val 382
Totalt garanterat antal timmar 6 785
Därav skolans val 600

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Antalet timmar för svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik får dock inte minskas.

Utbildning utan timplan

En huvudman kan ansöka till Skolinspektionen om att få bedriva utbildning i grundskolan utan att tillämpa timplanen (9 kap. 23 § skolförordningen).

Nyanlända elever

Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska eleven få minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden (10 kap. 5 § skollagen).

Senast granskad: 2016-02-26