Förskolan - rolig, trygg och lärorik


Barnen i förskolan ska få en god pedagogisk verksamhet. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där. Kommunerna ansvarar för att det finns förskolor och att barn får erbjudande om plats.

GÅ DIREKT TILL...

Konferens: Kvalitet och barngruppsstorlek i förskolan

Välkommen att anmäla dig till konferensen som hålls på fyra orter i juni.

Kvalitet i förskolan

Ett webbaserat stödmaterial som hjälper huvudmän för för förskolan och förskolechefer att följa upp och utvärdera sin verksamhet.

Forskning om förskolan

Läs Skolverkets sidor som sammanfattar aktuell forskning om förskola och pedagogisk omsorg.

Plats i förskolan

Hemkommunen är ansvarig för att alla barn i kommunen erbjuds plats om deras vårdnadshavare önskar det.

Sommarstängt på förskolor

Personalen i förskolor och fritidshem har rätt till semester som alla andra, men det är inte möjligt för en kommun att stänga alla förskolor samtidigt.

Att arbeta med flerspråkighet

Sånger, sagor, spel och appar är några verktyg för att arbeta med barns flerspråkighet. Här finns inspiration och vägledning.

Stöd i arbetet

Det finns olika stödmaterial, filmer och utvecklingsinsatser som stöd för att bedriva verksamheten enligt målen i läroplanen.

PUBLIKATIONER

Läroplan för förskolan

Läroplan för förskolan

Beställ eller ladda ned Läroplan för förskolan (reviderad 2010).

Allmänna råd för förskolan

Allmänna råd för förskolan

Råden rör bland annat styrning och ledning, barngruppens och miljöns betydelse, särskilt stöd och samarbete med hemmet.

Barngruppers storlek i förskolan

En kartläggning av aktuell pedagogisk, utvecklingspsykologisk och socialpsykologisk forskning.

Pedagogisk dokumentation

Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan man arbeta med att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet.

Förskolan är till för ditt barn

Broschyren Förskolan är till för ditt barn är översatt till flera olika språk.