Workshopserier i programmering

Utveckla din kompetens i programmering med föreläsningar, workshops och gruppdiskussioner. Anmäl dig till en av våra workshopserier som utgår från Skolverkets webbkurser i programmering.

  • Lärare och förskollärare

  • Webbkursen och 3-4 workshopsträffar tar ca 20 timmar

  • Online och workshoplokal

  • Workshopserie

Dekorationsbild
Call to action

Anmäl dig till workshopserie

Det finns tre olika workshopserier att anmäla sig till. Det är högskolor, universitet, RISE och science centers som arrangerar workshopserierna. Du hittar mer information om workshopsserien och länk till anmälan hos respektive arrangör.

Workshopserierna är för förskolelärare, lärare i årskurs F–3 eller specialskolan årskurs F–4, lärare i fritidshem, lärare i matematik eller teknik i årskurs 4–6 eller specialskolan årskurs 5–7 och lärare i grundsärskolan årskurs 1–6. Workshopserierna är öppna för lärare i andra ämnen eller andra skolformer i mån av plats.

Programmering i tidiga åldrar

Workshopserien "Programmering i tidiga åldrar" utgår från Skolverkets webbkurs "Om programmering".

Linköpings universitet

Anmäl dig till programmering i tidiga åldrar, Linköpings universitet Länk till annan webbplats.

RISE

Anmäl dig till programmering i tidiga åldrar, RISE Länk till annan webbplats.

Att programmera med workshops

Workshopserien "Att programmera med workshops" utgår från Skolverkets webbkurs "Att programmera".

Linköpings universitet

Anmäl dig till Att programmera med workshops, Linköpings universitet Länk till annan webbplats.

Linnéuniversitetet

Anmäl dig till Att programmera med workshops, Linnéuniversitetet Länk till annan webbplats.

RISE

Anmäl dig till Att programmera med workshops, RISE Länk till annan webbplats.

Workshopserie utifrån Skolverkets två webbkurser i programmering

Den här workshopserien utgår från Skolverkets två webbkurser "Om programmering" och "Att programmera".

Vattenhallen, Science Center

Tom Tits Experiment, Science Center

Technichus

Exploratoriet, Science Center

Tekniska muséet

Framtidsmuseet 2047, Science center

Information

Kursens mål

Inom samtliga spår ska deltagaren introduceras i programmeringsmiljöer som kan vara en utgångspunkt för att kunna undervisa på en nivå som motsvarar det som krävs utifrån det centrala innehållet gällande programmering:

  • Grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering, inklusive sekvens, alternativ, villkor, upprepning och funktioner.
  • Algoritmiskt tänkande. Problemlösning med hjälp av programmering.
  • Skapa, felsöka och testa programkod.
  • Läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra befintlig programkod.

Krav på förkunskaper

Inga förkunskaper i programmering krävs.

Belöning

Därför ska din skola delta

Ta chansen att satsa på att kompetensutveckling i programmering som organiseras för lärare på skolan, en satsning som kan bidra till att undervisningen utvecklas och som kan ge goda förutsättningar för kollegialt lärande kring programmering även efter workshopseriens slut.

Ansvar

Rektorns roll

Det är viktigt att rektor skapar förutsättningar för lärares kompetensutveckling genom att avsätta tid och se till att utrustning finns. Tid och plats för workshoppassen bestäms i samarbete mellan rektor eller huvudman och workshoparrangören.

Forskning och fördjupning

Fortsatt kompetensutveckling

Den här workshopserien är en utgångspunkt för fortsatt kompetensutveckling i programmering. De poänggivande kursera ”Introduktion till programmering i textbaserad/visuell miljö” är de alternativ som rekommenderas som en fortsatt kompetensutveckling i programmering.

Introduktion till programmering i textbaserad miljö

Introduktion till programmering i visuell miljö

Hela vårt kompetensutbud inom programmering

Senast uppdaterad 29 augusti 2022