Workshopserier i programmering

Utveckla din kompetens i programmering med föreläsningar, workshops och gruppdiskussioner. Anmäl dig till en av våra workshopserier som utgår från Skolverkets webbkurser i programmering.

  • Lärare och förskollärare

  • Webbkursen och 3-4 workshopsträffar tar ca 20 timmar

  • Online och workshoplokal

  • Workshopserie

Dekorationsbild
Call to action

Anmäl dig till workshopserie

Det finns tre olika workshopserier att anmäla sig till. Det är högskolor, universitet, RISE och science centers som arrangerar workshopserierna. Du hittar mer information om workshopsserien och länk till anmälan hos respektive arrangör.

Programmering i tidiga åldrar

Workshopserien "Programmering i tidiga åldrar" utgår från Skolverkets webbkurs "Om programmering".

Södertörns högskola

Workshopserie för förskolelärare, lärare i årskurs F–3 eller specialskolan årskurs F–4, lärare i fritidshem, lärare i matematik eller teknik i årskurs 4–6 eller specialskolan årskurs 5–7 och lärare i grundsärskolan årskurs 1–6.

Anmäl dig till Programmering i tidigare åldrar, Södertörns högskola Länk till annan webbplats.

Högskolan Kristianstad

En workshopserie för dig som är förskollärare, lärare i årskurs F–3 eller specialskolans F–4, lärare i fritidshem, lärare i matematik eller teknik i årskurs 4–6 eller specialskolans 5–7 samt för dig som undervisar i grundsärskolan årskurs 1–6.

Anmäl dig till Programmering i tidigare åldrar, Högskolan Kristianstad Länk till annan webbplats.

Linköpings universitet

En workshopserie för dig som vill lära dig mer om hur du kan arbeta med programmering, främst i förskola upp till årskurs 6.

Anmäl dig till Programmering i tidigare åldrar, Linköpings universitet Länk till annan webbplats.

Högskolan i Gävle

En workshopserie för dig som vill lära dig mer om hur du kan arbeta med programmering.

Anmäl dig till Programmering i tidigare åldrar, Högskolan i Gävle Länk till annan webbplats.

Mälardalens universitet

En workshopserie som erbjuder stöd och inspiration i ett första möte med programmering.

Anmäl dig till Programmering i tidigare åldrar, Mälardalens universitet Länk till annan webbplats.

Att programmera med workshops

Workshopserien "Att programmera med workshops" utgår från Skolverkets webbkurs "Att programmera".

Högskolan Väst

Workshopserie med introduktion och handledning i programmering. Kursen riktar sig till matematiklärare och tekniklärare i grundskolan årskurs 4–9, matematiklärare och tekniklärare i gymnasieskolan, samt motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen.

Anmäl dig till Att programmera med workshops, Högskolan Väst Länk till annan webbplats.

Högskolan i Gävle

För dig som undervisar i matematik eller teknik. Lär dig grunderna i några programspråk.

Anmäl dig till Att programmera med workshops, Högskolan i Gävle Länk till annan webbplats.

Workshopserie utifrån Skolverkets två webbkurser i programmering

Den här workshopserien utgår från Skolverkets två webbkurser "Om prgrammering" och "Att programmera".

Kreativum, Science Center

En workshopserie som bygger på Skolverkets webbkurser ”Om programmering” och ”Att programmera”.

Anmäl dig till workshopserie utifrån ”Att programmera och ”Om programmering”, Kreativum Länk till annan webbplats.

Vattenhallen, Science Center

Workshopserie baserad på webbkurserna ”Att programmera” och ”Om programmering”.

Anmäl dig till workshopserie utifrån”Att programmera” och ”Om programmering”, Vattenhallen Länk till annan webbplats.

Teknikens hus, Science Center

Workshopserie som utgår från webbkurserna ”Att programmera” och ”Om programmering”.

Anmäl dig till workshopserie utifrån ”Att programmera”, Teknikens hus Länk till annan webbplats.

Anmäl dig till workshopserie utifrån ”Om programmering”, Teknikens hus Länk till annan webbplats.

Tom Tits Experiment, Science Center

Workshopserie som utgår från webbkurserna ”Att programmera” och ”Om programmering”.

Anmäl dig till workshopserie utifrån ”Att programmera” och ”Om programmering”, Tom Tits Experiment Länk till annan webbplats.

Upptech, Science Center

Workshopserie utifrån webbkurserna ”Om programmering” och ”Att programmera”.

Anmäl dig till workshopserie utifrån ”Att programmera” och ”Om programmering”, Upptech Länk till annan webbplats.

Innovatum, Science Center

Workshopserie kopplad till webbkurserna ”Om programmering” och ”Att programmera”.

Anmäl dig till workshopserie utifrån ”Att programmera” och ”Om programmering”, Innovatum Länk till annan webbplats.

Technichus

Workshopsserie som bygger på Skolverkets webbkurser "Om programmering" och "Att programmera".

Anmäl dig till workshopserie utifrån ”Att programmera” och ”Om programmering”, Technichus Länk till annan webbplats.

Exploratoriet, Science Center

Workshopsserie som utgår från Skolverkets webbkurser ”Att programmera” och ”Om programmering”.

Anmäl dig till workshopserie utifrån ”Att programmera” och ”Om programmering”, Exploratoriet Skellefteå Länk till annan webbplats.

Information

Kursens mål

Inom samtliga spår ska deltagaren introduceras i programmeringsmiljöer som kan vara en utgångspunkt för att kunna undervisa på en nivå som motsvarar det som krävs utifrån det centrala innehållet gällande programmering:

  • Grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering, inklusive sekvens, alternativ, villkor, upprepning och funktioner.
  • Algoritmiskt tänkande. Problemlösning med hjälp av programmering.
  • Skapa, felsöka och testa programkod.
  • Läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra befintlig programkod.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper i programmering krävs.

Belöning

Därför ska din skola delta

Ta chansen att satsa på att kompetensutveckling i programmering som organiseras för lärare på skolan, en satsning som kan bidra till att undervisningen utvecklas och som kan ge goda förutsättningar för kollegialt lärande kring programmering även efter workshopseriens slut.

Ansvar

Rektorns roll

Det är viktigt att rektor skapar förutsättningar för lärares kompetensutveckling genom att avsätta tid och se till att utrustning finns. Tid och plats för workshoppassen bestäms i samarbete mellan rektor eller huvudman och workshoparrangören.

Forskning och fördjupning

Fortsatt kompetensutveckling

Den här workshopserien är en utgångspunkt för fortsatt kompetensutveckling i programmering. De poänggivande kursera ”Introduktion till programmering i textbaserad/visuell miljö” är de alternativ som rekommenderas som en fortsatt kompetensutveckling i programmering.

Introduktion till programmering i textbaserad miljö

Introduktion till programmering i visuell miljö

Hela vårt kompetensutbud inom programmering

Senast uppdaterad 21 januari 2022