Från skola till arbetsliv

Skolverket arbetar för att eleverna ska vara väl förberedda för arbetslivet efter en yrkesutbildning och att övergången från skola till arbete ska fungera. Här finns information om frågor som rör skola och arbetsliv med fokus på arbetsplatsförlagt lärande. För att kvaliteten på yrkesutbildningarna ska vara så god som möjligt är det viktigt att det arbetsplatsförlagda lärandet fungerar i alla led.

GÅ DIREKT TILL...

Europass

Europass består av flera dokument som syftar till att hjälpa studerande och arbetstagare att göra sina färdigheter och kompetenser tydliga och lätta att förstå inom Europa.

Gå en kostnadsfri apl-handledarutbildning

Vi har lanserat en webbaserad nationell apl-handledarutbildning för att höja kvalitén i det arbetsplatsförlagda lärandet.

Studie- och yrkesvägledning

Vägledning är en process och tar tid. För att den ska leda till hållbara val för individen och för att undvika kostsamma avhopp och programbyten behöver vägledningens roll stärkas och kvaliteten höjas inom studie- och yrkesvägledningen.

Omval till gymnasieskolan

Hjälp era elever att hitta information om yrken och arbetsmarknad. Sök också bland skolor, program och utbildningsvägar i hela Sverige.

Fokus på yrkesutbildningens år

Under 2016 kommer Skolverket att satsa för att öka attraktionskraften i yrkesutbildningarna. Det är regeringen och gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic som har utnämnt 2016 till yrkesutbildningens år.

Lärlingscentrum

Skolverkets lärlingscentrum stödjer huvudmän och skolor men även arbetslivsorganisationer och arbetsgivare som tar emot elever i arbetsplatsförlagt lärande (apl).

Bidrag till arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer

Under hösten 2014 införs två statsbidrag för att utveckla lärandet på arbetsplatsen. De kan sökas av bland andra arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

Bidrag för yrkesutbildning

Huvudmän som har yrkesutbildning kan ansöka om bidrag för att utveckla verksamheterna och för att öka lärares behörighet och kompetens.