Branschvalidering – effektivisera er kompetensförsörjning

Branschvalidering innebär att en individs kunskap och kompetens synliggörs för att bättre möta branschernas behov och efterfrågan. Validering av individers kunskap och kompetens genomförs i branschernas regi.

Det är branschens verksamheter och företag som genomför samt står för legitimiteten.  Branschvalideringen är en formell kvalifikation och har ett nationellt erkännande.

Valideringen fokuserar på branschens krav på yrkeskompetens, det vill säga sådan kompetens som efterfrågas i arbetslivet och som gör individen anställningsbar inom ett kompetensområde eller i en yrkesroll. Därför är ofta branschvalidering  ett förstahandsval när syftet är att förbättra individens möjligheter på arbetsmarknaden och att få ett yrkesbevis. Företag och verksamheter kan också använda branschvalidering internt för att effektivisera sin kompetensförsörjning.

Vad är validering?

Validering innebär att en persons kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms på ett strukturerat sätt, för studier eller arbete, oavsett hur, var eller när de förvärvats.

Vanliga frågor om validering

Andra myndigheter

Här hittar du andra myndigheter som du kan ha nytta av för validering.

Senast uppdaterad 02 juni 2022

Innehåll på denna sida