Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk

Lärare i alla språk och modersmål - utom svenska som modersmål - inom alla skolformer kan varje år ansöka om Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk, The European Language Label. Nu finns även det svenska Inspirationspriset, för dig som inspirerats av tidigare års språkprojekt.

Vem kan ansöka om kvalitetsutmärkelsen i språk?

Lärare i alla språk och modersmål - utom svenska som modersmål - inom alla skolformer kan senast den 20 september 2019 ansöka om den Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk, The European Language Label. Utmärkelsen delas ut årligen av Skolverket på Språklärargalan till nyskapande projekt inom språkundervisning.

Gör  du något i din språkundervisning som du tror att andra språklärare skulle ha nytta av? Har din skola nyskapande språkprojekt som:

 • prövar nya idéer i undervisning
 • gör språkinlärningen lustfylld
 • ökar förståelsen för andra länder
 • delar med sig av metoder och erfarenheter?

Då kan du ansöka om språkutmärkelsen, och du bidrar därmed till att utveckla språkundervisningen både på nationell och europeisk nivå. Du kan också nominera en kollega.

Film om Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språklänk till annan webbplats

Tre kvinnliga elever

Upp till 25 000 kronor till bästa projekt

Priset består av upp till 25 000 SEK per projekt och delas ut på den årliga Språklärargalan. Prispengarna går till skolan, och är till för att projektet ska kunna utvecklas vidare. Senaste ansökningsdatum för 2019 är den 20 september.

Flyer om Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språkPDF (pdf, 1 MB)

Prioriterade projekt 2018-2020

EU-kommissionens prioriterade områden för språk 2018-2020 är:

 • Bättre och mer inkluderande skolor och stöd till lärare och skolledare för att bejaka mångfald
 • Undanröjande av språkhinder för mer dynamiska gränsområden

Utöver detta prioriterar vi i Sverige ansökningar som handlar om:

 • Ökad förståelse för andra länder
 • Att göra lärandet lustfyllt
 • Att våga pröva nya idéer

Så ansöker du

 • Spara Word-filen på din dator och fyll i den.
 • Välj sedan "Spara som" och döp om filen och spara den på din dator.
 • Kontrollera blanketten innan du skickar den med e-post.
 • Du en bekräftelse via e-post att vi har tagit emot din ansökan.

Ansökningsblankett för Europeiska språkutmärkelsenWord (word, 59 kB)

En nationell jury bedömer projekten

Juryn bedömer alla bidragen och några av skolorna tilldelas utmärkelsen i slutet av höstterminen. De belönade projekten ska kunna användas som lärande exempel i hela Europa. Projekten bedöms utifrån:

 • Europeiska dimensionen: projektet utgår från den språkliga mångfald som finns i Europa och arbetar aktivt för att öka den interkulturella förståelsen.
 • Motivationsskapande: projektet förbättrar elevernas/studenternas språkkunskaper och gör inlärningen attraktiv för dem.
 • Kvalitativ/kvantitativ förbättring: genom en förbättrad undervisning leder projektet till att elever/studenter lär sig språket effektivt eller att de lär sig flera språk.
 • Nyskapande: nydanande projektet som använder kreativa metoder och lösningar.
 • Inspirationskälla: projektet inspirerar andra språklärare, i andra sammanhang och i andra länder.
 • Helhetssyn: elevens olika behov identifieras och med utgångspunkt från dem används olika undervisningsmetoder.

Representanter i juryn

 • EU-kommissionen
 • Lärarförbundet
 • Lärarnas riksförbund
 • Universitets- och högskolerådet
 • Utländsk juryrepresentant
 • Språklärarnas riksförbund
 • Skolverket

Vinnare 2018 av kvalitetsutmärkelsen i språk

Vi gratulerar Vallentuna Gymnasium, Söderslättgymnasiet och Gränbyskolan till Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk! Läs juryns motiveringar till utmärkelserna och skolornas beskrivningar av projekten.

Vinnare av europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk 2018 och inspirationspriset i språk 2018

Övre raden: Vallentuna gymnasium och Söderslättgymnasiet. Nedre raden: Gränbyskolan och Streteredsskolan.

Vallentuna gymnasium i Vallentuna

Juryns motivering

Vallentuna gymnasium får Europeiska kvalitetsutmärkelsen för språk för sitt projekt ”Text is an Expression of Identity”. Projektet bygger på ett samarbete mellan Vallentuna gymnasium och Butler College of Education, Indiananapolis, USA, där såväl elever och studenter som lärare och professorer har kommit i kontakt via webbsamtal. Syftet med projektet är att stärka elevernas identitet som självständiga individer i en global värld av digitala verktyg, som ger stora möjligheter till språk- och kommunikationsutveckling.

Genom att arbeta med faktiska mottagare ökar elevernas motivation, vilket utvecklar deras språkliga och interkulturella kompetens och gör lärandet attraktivt för eleverna. Fokus ligger på kommunikation och alla språk som fungerar i sammanhanget används som resurser, även om engelskan utgöt grunden för interaktionen.

Förutom de rent färdighetsrelaterade kunskaper som eleverna utvecklar, hjälper projektet till att riva murar och skapa nya och mer realistiska bilder av hur det kan vara att leva i ett annat land, oavsett om det är på västra eller östra sidan om Atlanten. På så vis är projektet ett lärande exempel på hur globaliseringens möjligheter kan användas i skolan för att minska avstånden i världen på ett såväl bildligt som konkret sätt.

Skolans beskrivning av projektet

“Text as an Expression of Identity”: I läroplanen för den svenska gymnasieskolan (Gy 11) uttrycks tydligt skolans uppdrag att ”bidra till att elever får en identitet som kan relateras inte bara till det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala”. Syftet med samarbetet mellan Vallentuna gymnasium, Stockholm, Sverige och Butler University, Indianapolis, USA, är att stärka elevernas identitet som självständiga, engelsktalande individer i en global värld där en förtrogenhet med användningen av digitala verktyg ger stora möjligheter både till språklig och personlig utveckling.

Angelica Granqvist
angelica.granqvist@vallentuna.se
08-587 849 62

Söderslättsgymnasiet i Trelleborg

Juryns motivering

Söderslättsgymnasiet får Europeiska kvalitetsutmärkelsen för språk för sitt projekt ”Trelleburgo.se”. Projektet som bygger på två nyckelkompetenser för livslångt lärande, kommunikation på främmande språk och digital komptetens, har vävt samman flera viktiga kunskapsområden. Detta har resulterat i en omfattande webbplats om staden Trelleborg på spanska.

Språkläraren och skolans mediatek har samarbetat för att ge eleverna dessa nyckelkompetenser. Projektet har även engagerat och fått stöd av kommunens turistbyrå, vilket lett till många studiebesök och intervjuer utanför skolan.

Eleverna har fått möjlighet att lära sig spanska i ett autentiskt och meningsfullt sammanhang samtidigt som de fått lära sig att i praktiken omsätta sina kunskaper om digital kompetens, källkritik och immateriella rättigheter. Genom sitt arbete med multimediala texter har eleverna utvecklat sina kunskaper om att anpassa språket i olika sammanhang, till olika mottagare och situationer. De har också utvecklat sin förståelse för hur man söker värderar, väljer och tillägnar sig innehåll från olika källor. Eleverna har även fått möjlighet att arbeta på ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Projektets natur är sådant att det går att bygga vidare på och skolan har redan nu idéer om vilka typer av texter och videoklipp som ska läggas ut härnäst och det kan även stå modell för skolor på andra orter, eftersom variationsmöjligheterna är långt ifrån uttömda.

Skolans beskrivning av projektet

Syftet med projektet Trelleburgo är att skapa en webbsida med information om elevernas närmiljö på spanska. Eleverna utvecklar förmågan att skriva autentiska digitala och multimodala texter från närområden till riktiga mottagare. Under processen tränar eleverna förmågan att få språklig säkerhet i textskapandet och förståelse för hur man söker, värderar, väljer och tillägnar sig innehåll från olika källor. Sajten Trelleburgo.selänk till annan webbplats har tre huvudsakliga beståndsdelar: Trelleborgs historia, kända trelleborgare och turistmål. På sajten finns det även kartor och några videos. Trelleburgo.selänk till annan webbplats har blivit den största informationskällan på spanska om staden Trelleborg.

Adriana Sturesson
adriana.sturesson@skola.trelleborg.se
0410723601

Gränbyskolan i Uppsala

Juryns motivering

Gränbyskolan får Europeiska kvalitetsutmärkelsen för språk för sitt virtuella utbytesprojekt. I projketet får svenska och tyska elever lära känna varandra och utbyta kunskap och erfarenheter genom att arbeta med ett stort antal it-verktyg såsom Skype, chattar, avatar- och powerpoint-presentationer, video och live-events.

Eleverna har från början varit med i planeringen, kunnat påverka hur och vad man ska arbeta med. Projektet arbetar med autentiska uppgifter och man tar in världen utanför skolan i klassrummet och detta medför en större delaktighet och större lust att lära. Eleverna får möjlighet att utveckla sina entreprenöriella förmågor.

Intresset för språk har vuxit på skolan och färre elever har hoppat av undervisningen. Under projektets gång har läraren sett att eleverna genom detta projekt har fått större språklig självkänsla, blivit säkrare på att kommunicera och fått en större omvärldskunskap. De deltagande eleverna har även resultatmässigt uppnått en högre grad av måluppfyllelse.

Skolans beskrivning av projektet

eTwinningprojektet “Hej Sverige! Hallo Deutschland!”: Projektet handlar om att ge eleverna autentiska mottagare för att stimulera deras intresse för det tyska språket, men också för att utveckla deras språkliga förmåga. Det handlar även om att utveckla elevernas omvärldsförståelse, kulturkompetens och IKT-kunnande. Den röda tråden är också entreprenöriellt lärande, KASAM och verklighetsbaserade uppgifter. Olika IKT-verktyg används för att utveckla och förstärka lärandet samt för att öppna upp klassrummet mot världen och ta in världen i klassrummet. Jag vill ge eleverna ett utbyte med jämnåriga elever i målspråkslandet samt visa att det genom IKT-verktyg går att ha ett digitalt utbytesprojekt, utan att fysiskt behöva resa till varandra.

Emelie Hahn, projektansvarig
emelie.hahn@skola.uppsala.se
018–7275822

Stina Hultén, rektor
stina.hulten@uppsala.se
018–727591

Inspirationspriset

Har du tagit del av och inspirerats av tidigare års projekt som fått Europeisk kvalitetsutmärkelse i språk? Eller har du haft eller har just nu ett Erasmus+projekt inom språk? Sök Inspirationspriset och berätta om hur du har arbetat. Projektet tilldelas 10 000 kronor och delas ut av Universitets- och högskolerådet. Senast den 20 september 2019 vill vi ha din ansökan eller nominering.

Ansökningsblankett för InspirationsprisetWord (word, 150 kB)

Vinnare 2018 av inspirationspriset

Vi gratulerar Streteredsskolan i Mölndal till inspirationspriset. Skolan får priset för att ha spridit kunskaper och erfarenheter om språkundervisning.

Streteredsskolan i Mölndal

The project Building Bridges focuses on the pupils’ oral proficiency and the ability to adapt their work to purpose, recipient and situation. Pupils in year 8 have prepared a presentation based on the realia and oral proficiency knowledge requirements. They have then adapted their work to suit pupils in year 5. By having an actual recipient the pupils have been made aware of their own ability to express themselves in English. Not only has this project improved our pupils’ English skills and interest in learning new languages, it has also closed the gap between the pupils in middle school and secondary school.

Streteredsskolan, Mölndal
Contakt person: Lena Lundqvist
E-mail: Lena.Lundqvist@molndal.se
Phone: +46 (0)733-304 163

 • EU-kommissionen
 • Lärarförbundet
 • Lärarnas riksförbund
 • Universitets- och högskolerådet
 • Utländsk juryrepresentant
 • Språklärarnas riksförbund
 • Skolverket

Vårbyskolan i Segeltorp får ett hedersomnämnande för sitt sätt att arbeta språkutvecklande för att öka elevernas lust att läsa böcker. Genom regelbunden läsning har eleverna fått samtala om böcker, texter och bokfilmer och därigenom fått ett rikare och mer nyanserat språk. Dessutom har intresset för läsning ökat. Eleverna har tillsammans skapat generella boksamtalsfrågor som passar alla skönlitterära böcker. Detta arbete har ytterligare stimulerat elevernas läslust. Dessutom har elevernas boksamtalsfrågor samlats i en app som de nu använder vid sina boksamtal.

Kontakt

Eva Engdell, undervisningsråd
E-post: eva.engdell@skolverket.se
Telefon: 08-5273 3591

Senast uppdaterad 28 juni 2019