Utveckla undervisningen i språk

Utveckla din undervisning tillsammans med dina kollegor eller nätverka för att få inspiration. Det finns även möjlighet att bygga på din kompetens över en längre tid.

Elever med lärare i ett klassrum.

Ansök om europeiska språkutmärkelsen

Dela med dig av nyskapande undervisning i språk och modersmål! Ansök om europeiska utmärkelsen för språk som är till för alla skolformer.

Ansök om europeiska utmärkelsen senast 28 augusti


Materialet till Europeiska språkdagen är slut

Språk är viktigt och roligt så var med och fira Europeiska språkdagen den 26 september. Skolmaterialet från oss är redan slut men på språkdagens europeiska webbplats finns material och exempel på aktiviteter.

Material och tips på aktiviteter (Språkdagens europeiska webbplats)

Inspiration (Språkdagens svenska webbplats)


Utveckla undervisningen

Nationellt centrum för språk- läs- och skrivutveckling

Flerspråkig förskola

Nationella minoritetsspråk

Modersmål

Nordiska språk

Europeisk språkportfolio

Språk och kunskapsutveckling hänger tätt ihop och ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen. Därför är frågor om språk frågor för alla lärare. Dessa utvecklingspaket kan du använda tillsammans med dina kollegor.

Utvecklingspaket för grundskolan

Utvecklingspaket för gymnasieskolan

Nätverka och få inspiration

Nätverk av språk-, läs- och skrivutvecklare anordnar bland annat forskningscirklar, seminarieserier, föreläsningar och språkdagar. Är du intresserad av verksamheten på din ort, så kan du ta kontakt med en lokal representant.

Hitta en språk-, läs- och skrivutvecklare på din ort

Bygg på din kompetens

Läslyftet i förskolan och Läslyftet i skolan är kompetensutvecklingar i språk-, läs- och skrivdidaktik. Du lär dig av och med dina kollegor, med stöd av en handledare, lokalt på din arbetsplats.

Läslyftet i förskolan

Läslyftet i skolan

På lärportalen finns material för kompetensutveckling

Senast granskad: 2017-08-16