Utveckla undervisningen i språk

Utveckla din undervisning tillsammans med dina kollegor eller nätverka för att få inspiration. Det finns även möjlighet att bygga på din kompetens över en längre tid.

Elever med lärare i ett klassrum.

Nominera din kandidat till Minoritetsspråkspris

Föreslå en person eller en organisation, som har gjort värdefulla insatser för minoritetsspråken i Sverige, till Språkrådets Minoritetsspråkspris. Insatserna kan till exempel handla om språkpolitiskt arbete, kulturarbete, pedagogiskt arbete eller tolkning och översättning.

Lämna förslag på Språkrådets webbplats senast den 15 februari 2018


Utveckla undervisningen

Nationellt centrum för språk- läs- och skrivutveckling

Flerspråkig förskola

Nationella minoritetsspråk

Modersmål

Nordiska språk

Europeisk språkportfolio

Språk och kunskapsutveckling hänger tätt ihop och ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen. Därför är frågor om språk frågor för alla lärare. Dessa utvecklingspaket kan du använda tillsammans med dina kollegor.

Utvecklingspaket för grundskolan

Utvecklingspaket för gymnasieskolan

Bygg på din kompetens

Läslyftet i förskolan och Läslyftet i skolan är kompetensutvecklingar i språk-, läs- och skrivdidaktik. Du lär dig av och med dina kollegor, med stöd av en handledare, lokalt på din arbetsplats.

Läslyftet i förskolan

Läslyftet i skolan

På lärportalen finns material för kompetensutveckling

Nätverka och få inspiration

Nätverk av språk-, läs- och skrivutvecklare anordnar bland annat forskningscirklar, seminarieserier, föreläsningar och språkdagar. Är du intresserad av verksamheten på din ort, så kan du ta kontakt med en lokal representant.

Hitta en språk-, läs- och skrivutvecklare på din ort

Senast granskad: 2018-02-12