Utveckla undervisningen i språk

Utveckla din undervisning tillsammans med dina kollegor eller nätverka för att få inspiration. Det finns även möjlighet att bygga på din kompetens över en längre tid.

Språksprånget, kompetensutveckling med åtta perspektiv

Sök till handledarutbildning inom Språksprånget

I höst stratar Språksprånget, en kompetensutveckling som stöttar lärare i arbetet med att öka elevernas intresse för och kunskaper i olika språk. Den första modulen publiceras på Lärportalen under höstterminen. Redan nu kan du söka till handledarutbildningen.

Sök till handledarutbildning inom Språksprånget fram till och med 25 maj


Utveckla undervisningen

Nationellt centrum för språk- läs- och skrivutveckling

Flerspråkig förskola

Nationella minoritetsspråk

Modersmål

Nordiska språk

Europeisk språkportfolio

Bygg på din kompetens

Genom Språksprånget utveckla du din undervisning i moderna språk tillsammans med dina kollegor. Läslyftet i förskolan och Läslyftet i skolan är kompetensutvecklingar i språk-, läs- och skrivdidaktik.

Språksprånget

Läslyftet i förskolan

Läslyftet i skolan

På lärportalen finns material för kompetensutveckling

Nätverka och få inspiration

Nätverk av språk-, läs- och skrivutvecklare anordnar bland annat forskningscirklar, seminarieserier, föreläsningar och språkdagar. Är du intresserad av verksamheten på din ort, så kan du ta kontakt med en lokal representant.

Hitta en språk-, läs- och skrivutvecklare på din ort

Senast granskad: 2018-04-11