GDPR, dataskyddsförordningen i förskola, skola och vuxenutbildning

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen ersatte personuppgiftslagen (PUL) 2018.

Dataskyddsförordningen gäller som lag i Sverige. Det innebär att dataskyddsförordningen är överordnad skollagen i de delar som gäller just persondataskydd.

Förordningen ger utrymme för medlemsländerna att i vissa delar ha kompletterande bestämmelser. Efter att GDPR trätt i kraft infördes ett nytt kapitel, 26 a, i skollagen.

Skollag (2010:800)länk till annan webbplats

Var kan jag få hjälp och vägledning för skolan om GDPR?

Skolverket kan inte ge vägledning i frågor om vad GDPR innebär för skolväsendet. Det är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är ansvarig för frågor om persondataskydd och som kan ge vägledning i hur skolorna ska arbeta. Kommunala skolor kan också kontakta Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Fristående skolor som är medlemmar i en branschorganisation kan vända sig dit för vägledning.

Integritetsskyddsmyndigheten webbplatslänk till annan webbplats

Hittade du inte svar på din fråga?

Om du inte hittar svar på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 25 november 2020