GDPR, dataskyddsförordningen i förskola, skola och vuxenutbildning

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen har ersatt personuppgiftslagen (PuL).

Dataskyddsförordningen gäller som lag i Sverige. Det innebär att dataskyddsförordningen är överordnad skollagen i de delar som gäller just persondataskydd.

Förordningen ger utrymme för medlemsländerna att i vissa delar ha kompletterande bestämmelser. Sådana kommer eventuellt att tas in i skollagen och annan lagstiftning på utbildningsområdet.

Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet

Förändringar enligt "Proposition 2017/18:218 Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet" som gäller från 1 augusti 2018.

Läs om ändringarna som gäller från 2018-08-01 i proposition 2017/18: 218 på regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Var kan jag få hjälp och vägledning för skolan om GDPR?

Skolverket kan inte ge vägledning i frågor om GDPR och dess påverkan. Det är Datainspektionen som är ansvarig för frågor om persondataskydd och som kan ge vägledning i hur skolorna ska arbeta. Kommunala skolor kan också kontakta Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Fristående skolor som är medlemmar i Friskolornas riksförbund kan kontakta dem.

Vad svarar vi på under Ansvar i skolfrågor?

Här svarar vi på frågor om vad som gäller i förskolan, skolan och vuxenutbildningen utifrån de lagar och regler som styr verksamheterna. Vi tar inte ställning i enskilda ärenden och kan inte avgöra om skolor eller förskolor gör rätt eller fel. Det finns inte heller regler som styr all verksamhet och då kan det vara upp till huvudmän och verksamheterna själva att bestämma hur de ska göra.

Om du inte hittar svaret på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 03 september 2020