GDPR, dataskyddsförordningen i förskola, skola och vuxenutbildning

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen har ersatt personuppgiftslagen (PuL).

Dataskyddsförordningen gäller som lag i Sverige. Det innebär att dataskyddsförordningen är överordnad skollagen i de delar som gäller just persondataskydd.

Förordningen ger utrymme för medlemsländerna att i vissa delar ha kompletterande bestämmelser. Sådana kommer eventuellt att tas in i skollagen och annan lagstiftning på utbildningsområdet.

Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet

Förändringar enligt "Proposition 2017/18:218 Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet" som gäller från 1 augusti 2018.

Läs om ändringarna som gäller från 2018-08-01 i proposition 2017/18: 218 på regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Var kan jag få hjälp och vägledning för skolan om GDPR?

Skolverket kan inte ge vägledning i frågor om GDPR och dess påverkan. Det är Datainspektionen som är ansvarig för frågor om persondataskydd och som kan ge vägledning i hur skolorna ska arbeta. Kommunala skolor kan också kontakta Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Fristående skolor som är medlemmar i Friskolornas riksförbund kan kontakta dem.

Senast uppdaterad 24 september 2019
  • Datainspektionen

    Datainspektionen är ansvarig myndighet för frågor om GDPR och persondataskydd.

  • SKL

    Sveriges kommuner och landsting (SKL) kan ge viss vägledning i frågor om GDPR.

  • Sveriges friskolor

    Fristående skolor kan kontakta Friskolornas riksförbund för att få vägledning i GDPR.