Just nu undervisar många skolor på distans i och med spridningen av coronaviruset och covid-19. Därför har vi tagit fram information om vad som gäller vid bedömning och betygssättning när eleverna får undervisning på distans.

Sätta betyg när undervisningen sker på distans

Bedömning när undervisningen sker på distans

Bedömning

Här hittar du generellt och ämnesspecifikt stöd för bedömning, och om sådant stöd finns även särskilt stöd för att bedöma nyanlända elevers kunskaper.

Bedömning i grundskolan

Bedömning i grundsärskolan

Bedömning i sameskolan

Bedömning i specialskolan

Bedömning i gymnasieskolan

Bedömning i gymnasiesärskolan

Bedömning i svenska för invandrare (sfi)

Bedömning i komvux grundläggande

Bedömning i komvux gymnasial

Bedömning i särvux grundläggande

Bedömning i särvux gymnasial

Bedömning i dansarutbildningen

Webbkurser om bedömning och betygssättning

Vi erbjuder flera webbkurser på temat bedömning och betyg. Du hittar bland annat webbkurser om betygsättning för lärare i årskurs 4–6, 7–9, gymnasieskolan och komvux, en webbkurser om dokumentation och en om hur du ger elever användbar återkoppling.

Hitta webbkurser om bedömning och betyglänk till annan webbplats

Sök på Skolverkets webbplats

Sök på skolverket.se

Senast uppdaterad 23 mars 2020