Anordna idrottsutbildningar inom gymnasie- och gymnasiesärskola

Offentlig huvudman ansöker hos Skolverket och enskild huvudman hos Skolinspektionen. Skicka in ansökan senast 31 januari 2023 för start hösten 2024.

Två varianter av idrottsutbildningar

Det finns två varianter av idrottsutbildningar inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan: riksidrottsgymnasier, RIG, och nationellt godkända idrottsutbildningar, NIU. Dessa riktar sig till elever som vill kombinera sin gymnasieutbildning med en elitidrottsutbildning.

Riksidrottsgymnasier är riksrekryterande vilket innebär att elever från hela landet kan söka. De nationellt godkända idrottsutbildningarna är lokala eller regionala. Utbildningarna har tydlig elitidrottskaraktär. Därför får endast riksidrottsgymnasier och nationellt godkända idrottsutbildningar ge ämnet specialidrott. Specialidrott får ingå med 200 poäng i programfördjupningen och 200 poäng i det individuella valet. Ämnet får efter beslut av rektor dessutom läsas som utökat program med 300 poäng. Elever som går dessa utbildningar kan alltså läsa 700 poäng specialidrott.

Krav på utbildningen

För att få bedriva en idrottsutbildning ska utbildningen uppfylla kraven för riksidrottsgymnasium eller nationellt godkänd idrottsutbildning i 5 kap. 23-28 §§ gymnasieförordningen.

Gymnasieförordningen (2010:2039) på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Skolverkets föreskrift om ansökan om riksidrottsgymnasium Länk till annan webbplats.

Skolverkets föreskrift om ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning Länk till annan webbplats.

Huvudman ansöker om nationellt godkända idrottsutbildningar

En utbildning som har en tydlig elitidrottskaraktär och ett etablerat samarbete med ett specialidrottsförbund som är relevant för utbildningen får godkännas som en nationell idrottsutbildning. Utbildningen ska också tillstyrkas av specialidrottsförbundet. Tillstyrkan ska bifogas ansökan. Specialidrottsförbundet kan ladda ner och fylla i dokumentet här nedan och spara i PDF-format. Dokumentet innehåller vad som kan ligga till grund för tillstyrkan.

Ladda ner dokument för Tillstyrkan Word, 28 kB.

Ansökningsformuläret är tillgängligt från september 2022 till 31 januari 2023 (om det datumet är en helgdag, är formuläret tillgängligt till nästa vardag). Använd webbläsaren Firefox eller Internet Explorer och ansök via dator för att undvika tekniska problem när du fyller i formulären. Ladda upp Tillstyrkan som bilaga.

Offentlig huvudman ansöker via Skolverkets webbformulär Länk till annan webbplats.

Enskild huvudman får information och ansöker på Skolinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Skolverket fattar beslut senast den 1 september. Därefter fattar Skolinspektionen beslut för enskild huvudman om rätt att bedriva utbildningen. Ett beslut gäller för fyra antagningsomgångar. En ny ansökan behöver därför inkomma till Skolverket före den 31 januari det år sista antagningen får göras.

Huvudman ansöker om riksidrottsgymnasium

Ansökningsformuläret är tillgängligt från september 2022 till 31 januari 2023 (om det datumet är en helgdag, är formuläret tillgängligt till nästa vardag). Ansök via dator för att undvika tekniska problem när du fyller i formulären. Ladda upp Tillstyrkan som bilaga.

Offentliga huvudmän ansöker via Skolverkets webbformulär Länk till annan webbplats.

Enskilda huvudmän får information och ansöker på Skolinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Skolverket fattar beslut senast 1 september. Därefter fattar Skolinspektionen beslut för enskild huvudman om rätt att bedriva utbildningen. Ett beslut gäller för tre antagningsomgångar. En ny ansökan behöver därför inkomma till Skolverket för den 31 januari det år sista antagningen får göras.

Godkända riksidrottsgymnasier inom gymnasieskolan

Beviljade utbildningar 2022

Inom gymnasieskolan har 56 utbildningar blivit godkända som riksrekryterande idrottsutbildning med start hösten 2023. Totalt inkom 69 ansökningar 2022.

2022 Pdf, 60 kB, öppnas i nytt fönster.

2021 Pdf, 16 kB.

2020: Inom gymnasieskolan inkom inga ansökningar under detta år.

2019 Pdf, 35 kB.

Riksidrottsförbundets webbplats Länk till annan webbplats.

Godkända riksidrottsgymnasier inom gymnasiesärskolan

Beviljade utbildningar 2022

Inom gymnasiesärskolan har 1 utbildning blivit godkänd som riksrekryterande utbildning med start hösten 2023. Totalt inkom 1 ansökning 2022.

2022 Pdf, 20 kB, öppnas i nytt fönster.

2021: Inom gymnasiesärskolan inkom inga ansökningar under detta år.

2020: Inom gymnasiesärskolan inkom inga ansökningar under detta år.

Nationellt godkända idrottsutbildningar inom gymnasieskolan

Beviljade utbildningar 2022

Inom gymnasieskolan har 340 utbildningar blivit godkända som nationellt godkänd idrottsutbildning med start hösten 2023. Totalt inkom 340 ansökningar 2022.

2022 Pdf, 259 kB, öppnas i nytt fönster.

2021 Pdf, 32 kB.

2020 Pdf, 41 kB.

2019 Pdf, 44 kB, öppnas i nytt fönster.

2018 Pdf, 123 kB, öppnas i nytt fönster.

2017 Pdf, 34 kB, öppnas i nytt fönster.

2016 Pdf, 32 kB, öppnas i nytt fönster.

2015 Pdf, 36 kB, öppnas i nytt fönster.

Nationellt godkända idrottsutbildningar inom gymnasiesärskolan

I gymnasiesärskolan inkom inga ansökningar under 2022.

2020: Inom gymnasiesärskolan inkom inga ansökningar under detta år.

2019: Inom gymnasiesärskolan inkom inga ansökningar under detta år.

2018: Inom gymnasiesärskolan inkom inga ansökningar under detta år.

2017: Inom gymnasiesärskolan inkom inga ansökningar under detta år.

2016: Inom gymnasiesärskolan inkom inga ansökningar under detta år.

2015 Pdf, 22 kB, öppnas i nytt fönster.

2014 Pdf, 17 kB, öppnas i nytt fönster.

2013 Pdf, 17 kB.

Senast uppdaterad 09 december 2022