Anordna idrottsutbildningar inom gymnasie- och gymnasiesärskola

Offentlig huvudman ansöker hos Skolverket och enskild huvudman hos Skolinspektionen. Skicka in ansökan senast 31 januari 2022 för start hösten 2023.

Två varianter av idrottsutbildningar

Det finns två varianter av idrottsutbildningar inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan: riksidrottsgymnasier, RIG, och nationellt godkända idrottsutbildningar, NIU. Dessa riktar sig till elever som vill kombinera sin gymnasieutbildning med en elitidrottsutbildning.

Riksidrottsgymnasier är riksrekryterande vilket innebär att elever från hela landet kan söka. De nationellt godkända idrottsutbildningarna är lokala eller regionala. Utbildningarna har tydlig elitidrottskaraktär. Därför får endast riksidrottsgymnasier och nationellt godkända idrottsutbildningar ge ämnet specialidrott. Specialidrott får ingå med 200 poäng i programfördjupningen och 200 poäng i det individuella valet. Ämnet får efter beslut av rektor dessutom läsas som utökat program med 300 poäng. Elever som går dessa utbildningar kan alltså läsa 700 poäng specialidrott.

Krav på utbildningen

För att få bedriva en idrottsutbildning ska utbildningen uppfylla kraven för riksidrottsgymnasium eller nationellt godkänd idrottsutbildning i 5 kap. 23-28 §§ gymnasieförordningen.

Gymnasieförordningen (2010:2039) på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Skolverkets föreskrift om ansökan om riksidrottsgymnasiumlänk till annan webbplats

Skolverkets föreskrift om ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildninglänk till annan webbplats

Huvudman ansöker om nationellt godkända idrottsutbildningar

En utbildning som har en tydlig elitidrottskaraktär och ett etablerat samarbete med ett specialidrottsförbund som är relevant för utbildningen får godkännas som en nationell idrottsutbildning. Utbildningen ska också tillstyrkas av specialidrottsförbundet. Tillstyrkan ska bifogas ansökan. Specialidrottsförbundet kan ladda ner och fylla i dokumentet här nedan och spara i PDF-format. Dokumentet innehåller vad som kan ligga till grund för tillstyrkan.

Ladda ner dokument för TillstyrkanWord (word, 28 kB)

Ansökningsformuläret är tillgängligt från den oktober till den 31 januari (om det datumet är en helgdag, är formuläret tillgängligt till nästa vardag). Använd webbläsaren Firefox eller Internet Explorer och ansök via dator för att undvika tekniska problem när du fyller i formulären. Ladda upp Tillstyrkan som bilaga.

Offentlig huvudman ansöker via Skolverkets webbformulärlänk till annan webbplats

Enskild huvudman får information och ansöker på Skolinspektionens webbplatslänk till annan webbplats

Skolverket fattar beslut senast den 1 september. Därefter fattar Skolinspektionen beslut för enskild huvudman om rätt att bedriva utbildningen. Ett beslut gäller för fyra antagningsomgångar. En ny ansökan behöver därför inkomma till Skolverket före den 31 januari det år sista antagningen får göras.

Huvudman ansöker om riksidrottsgymnasium

Ansökningsformuläret är tillgängligt från den oktober till den 31 januari (om det datumet är en helgdag, är formuläret tillgängligt till nästa vardag). Ansök via dator för att undvika tekniska problem när du fyller i formulären. Ladda upp Tillstyrkan som bilaga.

Offentliga huvudmän ansöker via Skolverkets webbformulärlänk till annan webbplats

Enskilda huvudmän får information och ansöker på Skolinspektionens webbplatslänk till annan webbplats

Skolverket fattar beslut senast 1 september. Därefter fattar Skolinspektionen beslut för enskild huvudman om rätt att bedriva utbildningen. Ett beslut gäller för tre antagningsomgångar. En ny ansökan behöver därför inkomma till Skolverket för den 31 januari det år sista antagningen får göras.

Godkända riksidrottsgymnasier inom gymnasieskolan

Beviljade utbildningar 2021

Inom gymnasieskolan har 1 utbildning blivit godkänd som riksrekryterande idrottsutbildning med start hösten 2022. Totalt inkom 1 ansökning 2021.

2021PDF (pdf, 16 kB)

2020: Inom gymnasieskolan inkom inga ansökningar under detta år.

2019PDF (pdf, 35 kB)

Riksidrottsförbundets webbplatslänk till annan webbplats

Godkända riksidrottsgymnasier inom gymnasiesärskolan

Beviljade utbildningar 2021

2021: Inom gymnasiesärskolan inkom inga ansökningar under detta år.

2020: Inom gymnasiesärskolan inkom inga ansökningar under detta år.

Nationellt godkända idrottsutbildningar inom gymnasieskolan

Beviljade utbildningar 2021

Inom gymnasieskolan har 33 utbildningar blivit godkända som nationellt godkänd idrottsutbildning med start hösten 2022. Totalt inkom 35 ansökningar 2021.

2021PDF (pdf, 42 kB)

2020PDF (pdf, 41 kB)

2019PDF (pdf, 33 kB)

2018PDF (pdf, 123 kB)

2017PDF (pdf, 34 kB)

2016PDF (pdf, 32 kB)

2015PDF (pdf, 36 kB)

2014PDF (pdf, 133 kB)

Nationellt godkända idrottsutbildningar inom gymnasiesärskolan

I gymnasiesärskolan inkom inga ansökningar under 2021.

2015PDF (pdf, 22 kB)

2014PDF (pdf, 17 kB)

2013PDF (pdf, 17 kB)

Senast uppdaterad 01 oktober 2021

Innehåll på denna sida