Förändringar av handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet blir försäljnings- och serviceprogrammet. De huvudsakliga förändringarna träder i kraft först 1 juli 2022.

Beslutade ändringar som börjar gälla 2021

  • Nya examensmål för Handels- och administrationsprogrammet.

Examensmål handels- och administrationsprogrammetPDF (pdf, 57 kB)

Beslutade ändringar som börjar gälla 2022

  • Inriktningen administrativ service avvecklas 1 juni 2022.
  • Examensmål och programstruktur justeras utifrån avvecklingen av inriktningen administrativ service. Detta material kommer bli tillgängligt under hösten 2021.
  • En elev vars påbörjade studieväg som på grund av ändringarna inte längre erbjuds i gymnasieskolan, får välja att fullfölja utbildningen enligt äldre bestämmelser eller enligt de bestämmelser som gäller för utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2022. Läs mer i författningen SFS2020-763PDF (pdf, 1 MB).
  • Revidering av ämnesplanerna handel, information och kommunikation, och försäljning och kundservice. Ämnesplanen näthandel upphävs.
Senast uppdaterad 30 mars 2021