Vårens nationella prov är inställda och många lärare eftersöker nu gamla prov eller liknande material som stöd för sin bedömning. Tillsammans med de lärosäten som konstruerar proven har vi undersökt möjligheten att publicera ytterligare material för lärare att inspireras av och använda som stöd i bedömningen. Du hittar material på lärosätenas webbplatser via länkarna nedan.

Gamla nationella prov

Här finns gamla prov, fria från sekretess, som elever kan bekanta sig med inför provtillfällen. De innehåller exempeluppgifter som liknar uppgifterna i nationella proven.

Senast uppdaterad 08 april 2020