Frågor och svar

Ska jag som har en förskollärarlegitimation och nu har tagit en lärarexamen ansöka om legitimation för första gången eller ansöka om utökad behörighet?

Om du redan har en legitimation ska du ansöka om att utöka din legitimation med fler behörigheter.