Frågor och svar

Skickar ni ut legitimationen med posten?

Nej, vi skickar ut beslut och legitimationshandlingar elektroniskt till den e-postadress som du uppgett när du ansökte.

Om det inte finns någon e-postadress skickar vi beslutet och legitimationshandlingarna till din folkbokföringsadress.