Frågor och svar

Behöver jag betala ansökningsavgift när jag ansöker om legitimation med behörighet i fritidshemmet?

Reglerna om betalning är desamma för fritidspedagoger som för alla andra som ansöker om lärar- eller förskollärarlegitimation.

Om du har en examen som är utfärdad före den 1 juli 2011 behöver du inte betala när du ansöker om legitimation första gången.