Frågor och svar

Vem får arbeta i fritidshemmet?

Se svaret under Krav för att få anställning.

Arbeta på fritidshemmet och förskolan