Frågor och svar

Kan jag som rektor tillsvidareanställa en legitimerad lärare som inte har behörighet i det ämne hen ska undervisa i?

Ja. Du kan alltid anställa en legitimerad lärare utan tidsbegränsning.

Källa: 2 kapitlet 20 § skollagen (2010:800).