Senaste lydelse SKOLFS 2002:7

Förordning om internationell gymnasial utbildning i Stockholm och Göteborg samt vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna

Utges av: Regeringen
Bemyndigande: .
Beslutsdatum: 2001-12-13
Ikraftträdandedatum: 2002-01-01
Tryckdatum: 2002-02-25
Nyckelord International Baccalaureate, Gymnasieskola
Historik: 2002:7 Grundförfattning
  2008:72 Ändringsförfattning
  2011:54 Ändringsförfattning
  2015:51 Ändringsförfattning
  2021:57 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2002:7 Senaste lydelsePDF