Grundförfattning SKOLFS 2015:56

Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 4, 7 och 10 i specialskolan läsåret 2016/2017

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 11 kap. 12 § skolförordningen (2011:185) och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2015-11-25
Ikraftträdandedatum: 2016-01-15
Tryckdatum: 2015-12-14
Nyckelord Prov, Specialskola, Ämnesprov
Ladda ned: SKOLFS 2015:56 GrundförfattningPDF