Upphävd: Den här författningen upphävdes 2013-01-01.
Ändringsförfattning SKOLFS 2006:29

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1994:2) om 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna;

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2006-11-16
Ikraftträdandedatum: 2007-01-01
Tryckdatum: 2006-12-15
Nyckelord Läroplaner
Historik: 1994:2 Grundförfattning
  1994:2 Senaste lydelse
  1997:13 Ändringsförfattning
  2000:147 Ändringsförfattning
  2003:18 Ändringsförfattning
  2006:24 Ändringsförfattning
  2009:18 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2006:29 ÄndringsförfattningPDF