Ändringsförfattning SKOLFS 2013:162

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:102) om kommuners och landstings uppgiftsskyldighet för underlag till riksprislistan avseende gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och internationella skolor

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 3 § förordningen (2012:42) om bidrag till fristående gymnasieskolor och fristående gymnasiesärskolor i vissa fall
Beslutsdatum: 2013-11-20
Ikraftträdandedatum: 2013-12-10
Tryckdatum: 2013-12-04
Nyckelord Riksprislista, Uppgiftsskyldighet
Historik: 2012:102 Grundförfattning
  2012:102 Senaste lydelse
  2013:162 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2013:162 ÄndringsförfattningPDF