Ändringsförfattning SKOLFS 2013:29

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:89) om ämnesplan för ämnet företagsekonomi i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning pågymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2013-06-05
Ikraftträdandedatum: 2013-07-01
Tryckdatum: 2013-06-20
Nyckelord Gymnasieskola, Högskoleförberedande program, Ämnesplan
Historik: 2010:89 Grundförfattning
  2010:89 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2013:29 ÄndringsförfattningPDF