Ändringsförfattning SKOLFS 2014:108

Föreskrifter om ändring i Statens skolinspektions föreskrifter (SKOLFS 2012:27) om ansökan om att bedriva utbildning utan att tillämpa timplanen

Utges av: Statens skolinspektion
Bemyndigande: 15 kap. 3 § skolförordningen (2011:185)
Beslutsdatum: 2014-11-05
Ikraftträdandedatum: 2015-01-01
Tryckdatum: 2014-12-12
Nyckelord Ansökan, Timplan
Historik: 2012:27 Grundförfattning
  2012:27 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2014:108 ÄndringsförfattningPDF