Ändringsförfattning SKOLFS 2016:76

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2016-12-01
Ikraftträdandedatum: 2017-01-01
Tryckdatum: 2016-12-27
Nyckelord Ersättning, Specialskola
Historik: 1997:1 Grundförfattning
  1997:1 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2016:76 ÄndringsförfattningPDF