Ändringsförfattning SKOLFS 2017:79

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2017:36) om ämnesplan för ämnet yrkesteknik – flyg i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 2 kap. 13 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2017-08-23
Ikraftträdandedatum: 2017-09-15
Tryckdatum: 2017-08-30
Nyckelord Gymnasieskola, Vuxenutbildning, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2017:36 Grundförfattning
  2017:36 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2017:79 ÄndringsförfattningPDF