Ändringsförfattning SKOLFS 2018:25

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:19) om kunskapskrav för grundskolans ämnen.

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 3 § förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
Beslutsdatum: 2018-05-31
Ikraftträdandedatum: 2018-07-20
Tryckdatum: 2018-07-02
Nyckelord Grundskola, Kunskapskrav
Historik: 2011:19 Grundförfattning
  2011:19 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2018:25 ÄndringsförfattningPDF