Ändringsförfattning SKOLFS 2018:7

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:8) om betygskatalog för vuxenutbildning;

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 26 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2018-04-10
Ikraftträdandedatum: 2018-07-01
Tryckdatum: 2018-06-04
Nyckelord Betyg, Vuxenutbildning
Historik: 2012:8 Grundförfattning
  2012:8 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2018:7 ÄndringsförfattningPDF