Ändringsförfattning SKOLFS 2018:8

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet;

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-04-26
Ikraftträdandedatum: 2018-07-01
Tryckdatum: 2018-06-04
Nyckelord Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Läroplaner
Historik: 2010:37 Grundförfattning
  2010:37 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2018:8 ÄndringsförfattningPDF