Ändringsförfattning SKOLFS 2019:21

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:32) om ansökan om riksidrottsgymnasium

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 2 kap. 23 § gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2019-05-29
Ikraftträdandedatum: 2019-08-01
Tryckdatum: 2019-06-26
Nyckelord Ansökan, Idrottsutbildning, Riksrekryterande utbildningar
Historik: 2010:32 Grundförfattning
  2010:32 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2019:21 ÄndringsförfattningPDF