Ändringsförfattning SKOLFS 2020:173

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:120) om utformningen av intyg i kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 26 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2020-08-19
Ikraftträdandedatum: 2020-10-01
Tryckdatum: 2020-09-09
Nyckelord Intyg
Historik: 2014:120 Grundförfattning
  2014:120 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2020:173 ÄndringsförfattningPDF