Ändringsförfattning SKOLFS 2020:66

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2018:207) om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2001:19) med vissa bestämmelser om beräkning av gymnasiepoäng i slutbetyg inom gymnasial vuxenutbildning

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2020-05-20
Ikraftträdandedatum: 2020-06-25
Tryckdatum: 2020-06-05
Nyckelord Betyg, Vuxenutbildning
Historik: 2018:207 Grundförfattning
  2018:207 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2020:66 ÄndringsförfattningPDF