Ändringsförfattning SKOLFS 2020:73

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:144) om ämnesplan för ämnet specialidrott i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2020-06-10
Ikraftträdandedatum: 2020-07-15
Tryckdatum: 2020-06-23
Nyckelord Ämnesplan
Historik: 2010:144 Grundförfattning
  2010:144 Senaste lydelse
  2010:144 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2020:73 ÄndringsförfattningPDF