Ändringsförfattning SKOLFS 2022:19

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:158) om utformningen av gymnasiesärskolebevis efter nationella och individuella program i gymnasiesärskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 8 kap. 28 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 10 § förordningen (1983:28) om undervisning av barn och ungdomar som vistas vid särskilda ungdomshem
Beslutsdatum: 2022-04-26
Ikraftträdandedatum: 2022-07-01
Tryckdatum: 2022-05-16
Nyckelord Betyg, Gymnasiesärskola
Historik: 2013:158 Senaste lydelse
  2013:158 Grundförfattning
  2020:59 Ändringsförfattning
  2023:123 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2022:19 ÄndringsförfattningPDF