Grundförfattning SKOLFS 1995:34

Förordning om upphävande av två förordningar angående tvåspråkig undervisning i grundskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 1995-06-08
Ikraftträdandedatum: 1995-07-01
Tryckdatum: 1995-07-14
Nyckelord Tvåspråkig undervisning
Historik: 1991:25 Grundförfattning
Ladda ned: SKOLFS 1995:34 GrundförfattningPDF